Allstars 2023 haku

Hei pörssiläinen! Pörssin Allstars 2023 haku on auki 14.-27.11.2022. Lue lisää hausta alta!

Pörssin toiminnan järjestämisessä tärkeässä osassa toimivat jaostot, tiimit, toimihenkilöt, kerhot ja aktiivit. He mahdollistavat entistä laadukkaamman ja monipuolisemman tarjonnan kaikille Pörssin jäsenille. Kaikkien näiden pestien kautta avautuu myös enemmän mahdollisuuksia juuri sinulle päästä syvemmälle mukaan ainejärjestömme toimintaan. Samalla pääset myös itse oppimaan ja kehittämään tärkeitä taitoja esimerkiksi tulevaisuuden työelämää varten!

Nyt haku on auki Pörssin Allstarsiin, eli kaikkiin pörssin jaostoihin. Allstars toimii tiiviissä yhteistyössä Pörssin hallituksen kanssa niin tapahtumia järjestäen kuin tärkeää taustatyötä tehden.

Kuka voi hakea?

Kuka vain pörssiläinen! Hakeminen ja pesteissä toimiminen ei vaadi sinulta aiempaa kokemusta. Kunhan sinulta löytyy innostusta sekä halua oppia uutta, niin olet jo pitkällä! Huomioithan, että pesti kestää yhden kalenterivuoden ja edellyttää läsnäoloa Jyväskylässä.

Mihin kaikkeen voi hakea?

Pörssin toiminnan monipuolisuus näkyy myös toimihenkilöiden pestien laajana kirjona, sillä pestejä on tarjolla laidasta laitaan. Voit tutustua lisää Pörssin Allstars 2022 toimijoihin ja pesteihin täältä. Alta löydät myös tarkemmat kuvaukset kaikista haussa olevista jaostoista ja pesteistä. Huomioithan, että mikäli useampi pesti herätti kiinnostuksesi, voit hakea myös useampaan pestiin.

P.S. Allstars haun lisäksi samaan aikaan on avoinna myös päällikköhaku Kauppakadun Appron projektipäällikön tehtävään sekä Speksin ohjaajaan. Lue lisää hausta täältä! Alkuvuodesta 2023 hakuun tulevat Pörssin kerhojen ja tiimien toimijat.

Miten hakea Allstarsiin?

  1. Lue haettavien pestien ilmoitukset alta.
  2. Lähetä CV ja vapaamuotoinen hakemuksesi sähköpostitse osoitteeseen pj@porssiry.fi sunnuntaihin 27.11. klo 23:59 mennessä otsikolla ”Allstars 2023 haku + jaosto/jaostot joihin haet” (Esim: Allstars 2023 haku tapahtumajaosto ja kopojaosto). Kerro hakemuksessa mistä pesteistä olet kiinnostunut ja miksi sopisit näihin tehtäviin.
  3. Nykyinen ja uusi hallitus kutsuvat hakemuksien perusteella haun toiseen vaiheeseen haluamansa määrän hakijoita. Nämä jatkoon päässeet hakijat haastatellaan viikon 48 aikana. Haastattelut toteutetaan ensisijaisesti paikan päällä, mutta tarvittaessa myös etämahdollisuus on järjestettävissä.
  4. Haastattelujen jälkeen nykyinen ja uusi hallitus päättävät lopulta uuden Allstarsin kokoonpanon hakemusten sekä haastattelujen perusteella.
  5. Hallituslaiset ilmoittavat 7.12. mennessä kaikille hakijoille puhelimitse tulevatko he valituksi vai ei.
  6. Valitut henkilöt perehdytetään tehtäviinsä ennen ensi vuotta.
  7. Virallinen Allstarsin toimikausi alkaa 1.1.2023.

Mistä lisätietoa?

Kysy jaoistoilta -ilta järjestetään Cafe Europassa keskiviikkona 16.11. Klo 18:00, jossa nykyiset jaostolaiset kertovat lisää omista pesteistään. Muistathan kuitenkin, että voit aina olla yhteydessä kehen tahansa hallituksen jäseneen tai muuhun aktiiviin, jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää. Hallituslaiset osaavat aina ohjata sinut kysymään oikealta henkilöltä, jos ei itse tiedä vastausta, joten laita rohkeasti vain viestiä! Hallituksen yhteystiedot löydät täältä.

Tsemppiä hakemiseen – muistathan lähettää hakemuksesi hyvissä ajoin!

Haettavissa olevat Allstars 2023 pestit:


Kopojaosto (6 toimijaa)

Kopojaoston tehtävänä on huolehtia pörssiläisten edunvalvonnasta, kuten koulutuksen laadusta. Jaoston opiskelijaedustajat osallistuvat erilaisten vastuuelimien kokouksiin vieden niihin opiskelijoiden näkökulmaa. Jaoston sisällä valitaan 3 koulutuksen kehittämisryhmän eli KKR:n opiskelijaedustajaa, jotka edustavat opiskelijoiden ääntä JSBE:n koulutuksen kehittämisryhmän kuukausittaisissa kokouksissa.

Lisäksi kopojaosto informoi muita opiskelijoita heitä koskevista päätöksistä ja pyrkii saamaan aikaan herättämään keskustelua. Oppiainevastaavat myös pitävät säännöllisesti yhteyttä oman oppiaineensa henkilökuntaan. Kopojaostoon kuuluu kuusi oppiainevastaavaa, jokaiselle pääaineelle omansa (pääaineet: viestinnän johtaminen, markkinointi, laskentatoimi, johtaminen, taloustiede sekä oma vastaavansa kansainvälisille maisteriohjelmille).

Yrityssuhdejaosto (4 toimijaa)

Yrityssuhdejaosto on hallituksen yrityssuhdevastaavien oikea käsi, jonka tehtävänä on huolehtia pörssiläisten eduista yhdessä yrkkien kanssa. Jaosto tekee yhteistyösopimuksia rinneriehaan sekä vuosijuhlille, ja vastaa haalarimainoksista sekä Sinisen Pörssin etuohjelmasta. Jaostossa toimiminen mahdollistaa kontaktien luomisen yritysmaailmaan ja antaa oman alan työkokemusta jo opiskeluaikana.

Tapahtumajaosto (8 toimijaa)

Tapahtumajaoston tehtävänä on auttaa tapahtumavastaavia Pörssin tapahtumien suunnittelussa organisoinnissa ja toteuttamisessa. Jaoston vastuulle kuuluu esimerkiksi sitsien järjestäminen sekä Amazing fuksi racen, fuksiaisten ja silliksen suunnittelu. Jaoston jäsenet pääsevät paitsi kehittämään nykyisiä, myös luomaan uusia tapahtumakonsepteja.

Sopojaosto (4 toimijaa)

Sopojaoston ensisijaisena tehtävänä on edistää pörssiläisten hyvinvointia yhteistyössä sosiaalipoliittisen vastaavan kanssa toteuttaen Pörssille huikeita kokemuksia liikunnan, ympäristöasioiden, kulttuurin ja kansainvälisyyden parissa. Lisäksi sopojaosto järjestää kuukausittain erilaisia tempauksia ja tapahtumia, kokoontuu valiokunnissa, päivittää Pörssin blogia, toteuttaa excursioita sekä paljon muuta.

Jaosto koostuu kahdesta liikuntavastaavasta, yhdestä ympäristövastaavasta ja yhdestä kansainvälisestä vastaavasta, joiden tärkeimmät vastuualueet ovat seuraavat:

  • Liikuntavastaavat: kuukausittaiset liikuntakokeilut, vakiovuorot, sekä tapahtumaviikkojen liikunta.
  • Ympäristövastaava: vuoden ympäristöstrategia ja -suunnitelma, edustaminen ja vaikuttaminen mm. valiokunnissa, ympäristö/hyvinvointitapahtumat
  • Kansainvälinen vastaava: edustaa Pörssiä kansainvälisissä asioissa, vaihto-opiskelijoiden edunvalvoja, vaihtotapahtumat

Mediajaosto (8 toimijaa)

Mediajaosto toimii mediavastaavan ja viestintävastaavan apuna. Jaostolaisten tehtäviin kuuluvat pestikohtaisesti valokuvaaminen, grafiikoiden ja bannerien tekeminen sekä sisällön tuottaminen Pörssin sosiaalisen median kanaviin ja blogiin. Yhdessä toistensa ja vastaavien kanssa jaosto pääsee ideoimaan ja toteuttamaan monipuolisesti Pörssin viestintää. Muistathan, että aiempaa osaamista näistä tehtävistä ei tarvita ja mediajaosto onkin erinomainen paikka päästä kehittämään omaa visuaalista, viestinnän ja markkinoinnin osaamista. 

Mediajaosto etsii vuodelle 2022 seuraaviin pesteihin toimijoita: 

  • 2 graafikkoa: Graafikon tehtäviin kuuluu tilattujen grafiikoiden tekeminen Pörssikurssiin, Pörssin somealustoille ja painettaviksi (esim. haalarimerkit) Adoben ohjelmilla. 
  • 2 sisällöntuottajaa: Sisällöntuottajat tuottavat sisältöä Pörssin somealustoihin ja työstävät Pörssikurssia sekä Pörssin blogia. 
  • 2 valokuvaajaa: Valokuvaajaa kuvaa Pörssin tapahtumissa ja muissa projekteissa, hän mm. ottaa kuvat toimihenkilöistä Pörssin nettisivuille. Valokuvaaja myös käsittelee kuvat jälkeenpäin.
  • Videokuvaaja: Videokuvaaja kuvaa Pörssin tapahtumista videoita muun muassa markkinointitarkoituksiin. 
  • www-vastaava: Www-vastaavan tehtävänä on ylläpitää ja kehittää Pörssin nettisivuja.

  Juhlajaosto (4 toimijaa)

  Juhlajaosto toimii aktiivisesti juhlavastaavan apuna Pörssin perinteisen rinneriehan ja vuosijuhlien suunnittelussa, organisoinnissa ja toteuttamisessa. Juhlajaosto on juhlavastaavan apuna aina tapahtumien suunnittelun alkumetreiltä niiden toteuttamiseen saakka. Jaoston sisällä jaetaan tapahtumakohtaisia vastuualueita ja jaoston jäsenet pääsevätkin kehittämään niin nykyisiä kuin ideoimaan ja luomaan uusia konsepteja molempiin tapahtumiin. Juhlajaostossa yhdistyvät vuonna 2022 toimineet Rinneriehatiimi sekä Vuosijuhlatoimikunta.