Pörssi Allstars 2021 & kkr haut aukeavat 16.11.

Pörssin toiminnan järjestämisessä tärkeässä osassa toimivat jaostot, tiimit, toimihenkilöt ja aktiivit. He mahdollistavat entistä laadukkaamman ja monipuolisemman tarjonnan kaikille Pörssin jäsenille. Jaostojen ja toimihenkilöpestien kautta avautuu myös enemmän mahdollisuuksia päästä syvemmälle mukaan yhdistyksen toimintaan. Samalla pääset myös itse oppimaan ja kehittymään vuoden aikana. Mikäli tässä vaiheessa mietit voitko hakea, niin tässä vastaus: Pörssin Allstarsiin hakeminen tai sen osana toimiminen ei vaadi sinulta aiempaa kokemusta, tärkeintä on että intoa ja uuden oppimishalua löytyy. Tutustu lisää Pörssi Allstars 2020 toimijoihin ja pesteihin täältä.

Pörssin toiminnan monipuolisuus tarjoaa jokaiselle opiskelijallemme jotakin ja se näkyy myös toimihenkilöiden pestien laajana kirjona. Tutustu tarkemmin täältä, mitä kaikkea jaostoissa ja toimihenkilöinä on mahdollista päästä tekemään ja laita hakemuksesi haluamaasi pestiin, osoitteseen pj@porssiry.fi .

Laita hakemuksesi hyvissä ajoin, Allstars -haku sulkeutuu 29.11. kello 23:59.

Kuinka haen?

  1. Lue haettavien pestien ilmoitukset alta
  2. Lähetä CV ja vapaamuotoinen hakemuksesi sähköpostitse 29.11. klo 23:59 mennessä osoitteeseen pj@porssiry.fi.Kerro hakemuksessasi mistä pesteistä olet kiinnostunut ja miksi sopisit tehtävään.
  3. Nykyinen ja uusi hallitus keskustelevat hakemuksista ja päättävät lopulta uuden Allstarsin kokoonpanon.
  4. Uudet Allstars- ja KKR-jäsenet perehdytetään ennen vuoden vaihdetta tehtäviinsä.
  5. 1.1.2021 uuden Allstarsin virallinen toimikausi alkaa

Pestit, joihin on mahdollista hakea:

Kopojaosto (6 toimijaa)

Kopojaoston tehtävänä on huolehtia pörssiläisten edunvalvonnasta, kuten koulutuksen laadusta. Opiskelijaedustajat osallistuvat erilaisten vastuuelimien kokouksiin vieden niihin opiskelijoiden näkökulmaa. Lisäksi jaosto informoi muita opiskelijoita heitä koskevista päätöksistä ja pyrkii saamaan aikaan keskustelua. Oppiainevastaavat myös pitävät säännöllisesti yhteyttä oman oppiaineensa henkilökuntaan. Kopojaostoon kuuluu kuusi oppiainevastaavaa, jokaiselle pääaineelle omansa. Pääaineet: viestinnän johtaminen, markkinointi, laskentatoimi, johtaminen, taloustiede sekä oma vastaavansa kansainvälisille maisteriohjelmille. 

Koulutuksen kehittämisryhmä, kkr (3 toimijaa) 

Koulutuksen kehittämisryhmän eli KKR:n tarkoituksena on kehittää kauppakorkeakoulumme opetusta. KKR:ään kuuluu 3 hallopediä eli hallinnon opiskelija edustajaa ja kopo, jotka yhdessä tuovat opiskelijoiden äänen kuuluviin kuukausittaisissa kokouksissa.

Yrityssuhdejaosto (4 toimijaa) 

Yrityssuhdejaosto on hallituksen yrityssuhdevastaavien oikea käsi, jonka tehtävänä on huolehtia pörssiläisten eduista yhdessä yrkkien kanssa. Jaosto tekee yhteistyösopimuksia rinneriehaan sekä vuosijuhlille, ja vastaa haalarimainoksista sekä Sinisen Pörssin etuohjelmasta. Jaostossa toimiminen mahdollistaa kontaktien luomisen yritysmaailmaan ja antaa oman alan työkokemusta jo opiskeluaikana.

Tapahtumajaosto (4 toimijaa) 

Tapahtumajaoston tehtävänä on auttaa tapahtumavastaavia Pörssin tapahtumien organisoinnissa ja toteuttamisessa. Jaoston vastuulle kuuluu erityisesti sitsien ja lipunmyyntien järjestäminen sekä fuksiaisten suunnittelu. Jaoston jäsenet pääsevät paitsi kehittämään nykyisiä, myös luomaan uusia tapahtumakonsepteja.

Sopojaosto (3 toimijaa) 

Sopojaosto toimii yhteistyössä sosiaalipoliittisen vastaavan kanssa toteuttaen Pörssille huikeita kokemuksia hyvinvoinnin, liikunnan, ympäristöasioiden ja kansainvälisyyden parissa. Rutiininomaisiin tehtäviin kuuluu viikoittaisten vakiovuorojen suunnittelu ja pyörittäminen, jossa on tärkeää huolehtia salien varauksista, varusteiden kunnosta sekä vuoroista tiedottamisesta näiden lisäksi sopojaosto järjestää viikottain erilaisia tapahtumia hyvinvointiin, kansainvälisyyteen ja ympäristöön liittyen.

Mediajaosto (7 toimijaa)

Mediajaosto toimii päätoimittajan ja viestintävastaavan apuna. Jaostolaisten tehtäviin kuuluvat valokuvaaminen, grafiikoiden ja bannerien tekeminen sekä sisällön tuottaminen Pörssin sosiaalisen median kanaviin ja blogiin. Yhdessä toistensa kanssa jaosto toteuttaa myös erilaisia markkinointikampanjoita. Mediajaosto on erinomainen paikka päästä kehittämään omaa viestinnän ja markkinoinnin osaamistaan.

Mediajaosto etsii vuodelle 2021 seuraaviin pesteihin toimijoita: 

Sijoituskerhon vetäjä (1 toimija) 

 Jos olet kiinnostunut sijoittamisesta,vaurastumisesta tai yhdessäolosta samanhenkisten ihmisten seurassa, sijoituskerhon toiminta on tehty juuri sinulle. Sijoituskerhossa ei ole väliä oletko kokenut pörssihai suurella salkulla vai pelkästään sijoittamisesta kiinnostunut pörssiläinen. Jokaiselle löytyy kiinnostavia aiheita. Lue lisää sijoituskerhosta ja heidän toiminnastaan täältä.

Sijoituskerho etsii yhtä kerhon vetäjää. Toinen sijoituskerhon vetäjistä luopuu pestistään vuoden loppuun mennessä ja Masi Virta etsii kaveria valistamaan hänen kanssaan pörssiläisiä sijoittamisen saloista. 

Taloustoimija (1 toimija) 

Taloustoimija on uusi pesti, jonka tarkoituksena on toimia talousvastaavan tukena Pörssin talousasioiden hoitamisessa. Taloustoimijalla on mahdollisuus päästä harjoittamaan työelämän kannalta äärimmäisen tärkeitä taitoja ja oppimaan lisää siitä, millaista taloushallinnon työ on käytännössä. Taloustoimija pääsee harjoittamaan taitojaan muun muassa laskutuksen ja kuukausikirjanpidon parissa.