Häirintä

Pörssi ry:ssä toimii vuodesta 2021 lähtien kaksi häirintäyhdyshenkilöä, joilta opiskelijat saavat tukea kohdatessaan häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, kuten esimerkiksi opiskeluun liittyvää kiusaamista. Jos koet joutuneesi häirinnän, ahdistelun, kiusaamisen, syrjinnän, rasismin tai muun epätasa-arvoisen kohtelun kohteeksi, voit ottaa heihin yhteyttä ja pyytää neuvoja ja apua asian selvittämiseen.

Häirintäyhdyshenkilöt eivät toimi tilanteissa tuomareina, vaan tarjoavat apua ja neuvoja tilanteen käsittelyyn sekä tukevat asianomaista prosessissa. Keskustelut ja yhteydenotot ovat täysin luottamuksellisia, sekä häirintäyhdyshenkilöillä on vaitiolovelvollisuus. Toimenpiteisiin ei myöskään ryhdytä ilman asianomaisen antamaa suostumusta.

Kauppatieteellisen opiskelijoiden ensisijaisina häirintäyhdyshenkilöinä toimivat Pörssin sosiaalipoliittinen vastaava, sekä toinen vastakkaista sukupuolta edustava henkilö. Tarkoituksena on luoda mahdollisimman laaja edustus, joka kuvaa jäsenistöä parhaiten. Häirintäyhdyshenkilön pestin kesto on yksi kalenterivuosi.

Yhteystiedot

Roope Niemelä

hairinta.mies@porssiry.fi | +358404172525

Hilla Höyhtyä

hairinta.nainen@porssiry.fi | +358505501460

Häirintäyhdyshenkilöihin voit olla yhteydessä milloin vain luottamuksellisesti ja matalalla kynnyksellä

Yleisissä, sekä toiminnan kehittämiseen liittyvissä asioissa yhteydenotot sosiaalipoliittiselle vastaavalle:
sopo@porssiry.fi

Kuinka toimia häirintätilanteessa?

  • Huomauta häiritsevästä käytöksestä sitä aiheuttavalle taholle mahdollisuuksien mukaan. Kerro, ettet hyväksy kyseistä käyttäytymistä ja pyydä sen lopettamista.
  • Jos häirintä jatkuu, kirjaa ylös mitä ja milloin on tapahtunut, keitä on ollut paikalla ja mitä on sanottu. Tämä helpottaa asian käsittelyä myöhemmin.
  • Kerro häiritsevästä käytöksestä eteenpäin. Tässä esimerkkejä toimimiseen:
    • Jos häirintää esiintyy opetustilanteessa toisen opiskelijan puolelta, ota yhteys kurssin vastuuopettajaan tai muuhun henkilökunnan jäseneen.
    • Jos häirintää esiintyy henkilökunnan toimesta, ota yhteyttä tiedekunnan dekaaniin tai hallintoviraston henkilöstöpäällikköön tai yliopiston häirintäyhdyshenkilöihin.
    • Jos häirintää esiintyy tapahtumissa, järjestöjenpiirissä tai sosiaalisessa mediassa, ota tilanteesta riippuen yhteys ainejärjestön häirintäyhdyshenkilöihin.
  • Keskusteluapua halutessasi voit ottaa yhteyttä myös YTHS:ään tai muuhun avuntarjoajaan. Apua kannattaa hakea siltä taholta, jonka itse kokee kaikista merkityksellisimmäksi. Tärkeää on, että kukaan ei jää yksin asiansa kanssa.

Pörssin sosiaalipoliittinen vastaava,
Roope Niemelä,
12.1.2021 Jyväskylä