Häirintä ja Yhdenvertaisuus

Häirintä ja yhdenvertaisuus Pörssissä

Häirintä

Pörssi ry:ssä toimii vuodesta 2021 lähtien kaksi häirintäyhdyshenkilöä, joilta opiskelijat saavat tukea kohdatessaan häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, kuten esimerkiksi opiskeluun liittyvää kiusaamista. Jos koet joutuneesi häirinnän, ahdistelun, kiusaamisen, syrjinnän, rasismin tai muun epätasa-arvoisen kohtelun kohteeksi, voit ottaa heihin yhteyttä ja pyytää neuvoja ja apua asian selvittämiseen.

Häirintäyhdyshenkilöt eivät toimi tilanteissa tuomareina, vaan tarjoavat apua ja neuvoja tilanteen käsittelyyn sekä tukevat asianomaista prosessissa. Keskustelut ja yhteydenotot ovat täysin luottamuksellisia, sekä häirintäyhdyshenkilöillä on vaitiolovelvollisuus. Toimenpiteisiin ei myöskään ryhdytä ilman asianomaisen antamaa suostumusta.

Kauppatieteellisen opiskelijoiden ensisijaisina häirintäyhdyshenkilöinä toimivat Pörssin sosiaalipoliittinen vastaava, sekä toinen vastakkaista sukupuolta edustava henkilö. Tarkoituksena on luoda mahdollisimman laaja edustus, joka kuvaa jäsenistöä parhaiten. Häirintäyhdyshenkilön pestin kesto on yksi kalenterivuosi.

Pörssin häirintäyhdyshenkilöiden yhteystiedot:

Hung Ly

hairinta.mies@porssiry.fi | 

Diana Shah-Aga

hairinta.nainen@porssiry.fi | +358 45 154 9754

Häirintäyhdyshenkilöihin voit olla yhteydessä milloin vain luottamuksellisesti ja matalalla kynnyksellä.

Yleisissä, sekä toiminnan kehittämiseen liittyvissä asioissa yhteydenotot sosiaalipoliittiselle vastaavalle:
sopo@porssiry.fi

Jyväskylän yliopiston häirintäyhdyshenkilöiden yhteystiedot:

Anna Jäntti

hairinta.nainen@jyy.fi 

Teemu Vasama

hairinta.mies@jyy.fi 

Yleinen

Tähän sähköpostiin lähetetyt viestit välitetään JYYn molemmille häirintäyhdyshenkilöille.

hairinta@jyy.fi 

Lisätietoa JYY:n häirintäyhdyshenkilöistä

Kuinka toimia häirintätilanteessa?

  • Huomauta häiritsevästä käytöksestä sitä aiheuttavalle taholle mahdollisuuksien mukaan. Kerro, ettet hyväksy kyseistä käyttäytymistä ja pyydä sen lopettamista.
  • Jos häirintä jatkuu, kirjaa ylös mitä ja milloin on tapahtunut, keitä on ollut paikalla ja mitä on sanottu. Tämä helpottaa asian käsittelyä myöhemmin.
  • Kerro häiritsevästä käytöksestä eteenpäin. Tässä esimerkkejä toimimiseen:
    • Jos häirintää esiintyy opetustilanteessa toisen opiskelijan puolelta, ota yhteys kurssin vastuuopettajaan tai muuhun henkilökunnan jäseneen.
    • Jos häirintää esiintyy henkilökunnan toimesta, ota yhteyttä tiedekunnan dekaaniin tai hallintoviraston henkilöstöpäällikköön tai yliopiston häirintäyhdyshenkilöihin.
    • Jos häirintää esiintyy tapahtumissa, järjestöjenpiirissä tai sosiaalisessa mediassa, ota tilanteesta riippuen yhteys ainejärjestön häirintäyhdyshenkilöihin.
  • Keskusteluapua halutessasi voit ottaa yhteyttä myös YTHS:ään tai muuhun avuntarjoajaan. Apua kannattaa hakea siltä taholta, jonka itse kokee kaikista merkityksellisimmäksi. Tärkeää on, että kukaan ei jää yksin asiansa kanssa.Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. ” – Yhdenvertaisen järjestötoiminnan opas urheilu- ja nuorisojärjestöille

Pörssi ry on laatinut vuonna 2018 yhdenvertaisuussuunnitelman. Suunnitelma perustuu JYY:n kanssa toteutettuun yhdenvertaisuuskyselyyn marraskuussa 2018. Suunnitelmaa tullaan kehittämään tulevaisuudessa yhteistyössä jäsenistön kanssa ja se uusitaan kolmen vuoden välein. Kyselyyn vastaaminen on erittäin tärkeätä, sillä sen avulla saamme järjestön yhdenvertaisuudesta ja hyvinvoinnista merkittävästi laajemman ja totuudenmukaisemman kuvan. Kyselyn avulla pystymme tarkastelemaan ongelmakohtia ja kehittämään toimintaa parempaan suuntaan. Ensisijaisesti yhdenvertaisuuden tarkoituksena Pörssissä on taata kaikille jäsenille turvallinen ja tasapuolinen ympäristö toimia. Järjestötoiminnan jatkumisen kannalta yhdenvertaisuuden takaaminen ja kehittäminen on elintärkeää.

Suunnitelma on nähtävillä täällä.