Hallitushaku ja hakuprosessi

Hei pörssiläinen! Oletko miettinyt hallitukseen hakemista? Hallitusvuosi tuo mukanaan ikimuistoisia hetkiä, elinikäisiä ystäviä ja paljon mahdollisuuksia kehittää itseään. Lue alta ohjeet ja hae mukaan viettämään mahtavaa vuotta 2023 hallitustyön parissa!

Pörssi ry:n yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, talousvastaava ja 5-10 muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitushaku Pörssin hallitukseen vuodelle 2023 aukeaa maanantaina 10.10. ja haku on auki sunnuntaihin 23.10. asti.

Ensimmäinen vaihe hakemisessa on nimen kirjoittaminen Selkkarin seinältä löytyvään listaan. Voit myös pyytää jotain toista, esimerkiksi hallituslaista, kirjoittamaan nimesi listaan puolestasi, jos et itse pääse paikan päälle. Koko hallitukseen hakemisen prosessi on avattu alle.

Hakuprosessin eteneminen:

1. Avoimen hakemuksen lähettäminen ja nimi listalle

2. Henkilökohtaiset haastattelut

3. Syyskokous

 

1. Avoimen hakemuksen lähettäminen ja nimi listalle

 • Hallitushakija laittaa nimensä hakemansa pestin kohdalle ainejärjestötila Selkkarin ovessa olevalle listalle.
 • Hakijat toimittavat hakemuksena ja CV:n istuvalle hallituksen puheenjohtajalle sähköpostitse hakuajan loppuun (23.10. klo 23:59) mennessä osoitteeseen pj@porssiry.fi. Hakemus on vapaamuotoinen ja hakijan niin halutessaan kuvallinen. Hakijan lähettäessä hakemuksen hän antaa luvan julkaista sen yhdistyksen verkkosivuilla. Hakemukset pesteihin julkaistaan samanaikaisesti yhdistyksen verkkosivuilla vain jäsenille näkyvällä sivulla. CV:itä ei julkaista nähtäville.
 • Hakijat voivat hakea myös useampaan pestiin kerralla. Mikäli hakija hakee useampaan pestiin, hän voi hakea kaikkiin näihin pesteihin yhdellä hakemuksella tai kirjoittaa jokaiselle pestille oman hakemuksensa.
 • Puheenjohtajaehdokkaiden hakemukset tai esittelyt julkaistaan Pörssin jäsenille suunnatussa kanavassa. 

 

2. Henkilökohtaiset haastattelut

 • Puheenjohtajaehdokkaat ja istuva puheenjohtaja haastattelevat hallitushakijat ennen syyskokousta suljettujen ovien takana.
 • Puheenjohtajaehdokkaat muodostavat oman näkemyksensä hallituksen kokoonpanosta sekä henkilöistä.

 

3. Syyskokous

Syyskokouksessa kenellä tahansa vaalikelpoisella jäsenellä on mahdollisuus asettua ehdolle mihin tahansa pesteistä. Ehdolle voi siis asettua vielä syyskokouksessa, vaikka ei olisi osallistunut hakuprosessin aiempiin vaiheisiin. On kuitenkin suositeltavaa kuitenkin osallistua hakuprosessiin jo alusta alkaen.

Syyskokous etenee seuraavalla tavalla:

 

Vaihe 1. Puheenjohtajan valinta

   • Puheenjohtajaehdokkaat esittelevät itsensä kokousväelle. Esittelyille on varattu jokaiselle ehdokkaalle samanpituinen aika.
   • Kokousväki saa esittää kysymyksiä puheenjohtajaehdokkaille, joihin jokainen puheenjohtajaehdokas vastaa vuorollaan.
   • Puheenjohtajaehdokkaat esittelevät omat ehdokaslistansa seuraavan vuoden hallitukseksi ja perustelevat lyhyesti valintansa pesteihin.
   • Lopuksi äänestetään puheenjohtaja seuraavalle toimikaudelle ehdottomalla äänten enemmistöllä.

Vaihe 2. Varapuheenjohtajan ja talousvastaavan valinta

   • Puheenjohtajan valinnan jälkeen valitaan varapuheenjohtaja ja talousvastaava.
   • Jokaisella halukkaalla pestiinhakijalla on mahdollisuus esittäytyä.
   • Kokousväellä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ennen äänestystä.
   • Äänestys suoritetaan pestikohtaisesti yksinkertaisella äänten enemmistöllä, eli eniten ääniä saanut ehdokas valitaan kyseiseen pestiin seuraavalle toimikaudelle.

Vaihe 3. Päätetään hallituksen jäsenmäärä sekä pestit

   • Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, talousvastaava ja 5-10 muuta jäsentä
   • Pohjaesityksenä hallituksen kokoonpanolle toimii valitun puheenjohtajan ehdokaslista. Äänivaltaisilla jäsenillä on mahdollisuus tehdä muutosehdotuksia kyseiseen esitykseen.
   • Mikäli hallituskokoonpano muuttuu valitun puheenjohtajan ehdottamasta, on hänellä mahdollisuus tehdä muutoksia omaan esitykseensä pesteihin valittavista henkilöistä.

Vaihe 4. Henkilöiden valinta edellä päätettyihin pesteihin

   • Pesteistä äänestetään pohjaehdotuksen mukaisessa järjestyksessä.
   • Jokaisella halukkaalla pestiinhakijalla on mahdollisuus esittäytyä
   • Kokousväellä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ennen äänestystä.
   • Äänestetään pesteistä yksinkertaisella äänten enemmistöllä, eli eniten ääniä saanut ehdokas valitaan kyseiseen pestiin seuraavalle toimikaudelle.
   • Mikäli pestiin valitaan kaksi tai useampi henkilö, voidaan äänestää kaikista valittavista henkilöistä yhdellä kertaa. Tällöin äänivaltaiset jäsenet saavat äänestää yhdellä kertaa niin montaa henkilöä, kun pestiin ollaan valitsemassa. Valittavien henkilöiden määrä pohjautuu päätettyyn pohjaehdotukseen. Eniten ääniä saaneet henkilöt valitaan.

Pörssikupla

Lue lisää hallituspesteistä Pörssin blogista Pörssikuplasta.

Tarvittaessa lisätietoja hallitushausta antaa:

Iida Kortevaara

Puheenjohtaja

pj@porssiry.fi

+358 44 281 7289