Ilmoittautumisehdot

Ilmoittautuessasi tapahtumaan, sitoudut alla oleviin ehtoihin:

Ilmoittautumistiedot 

 Tapahtumaan ilmoittautuva vakuuttaa hänen antamansa nimi- ja osoitetiedot oikeaksi – automaattinen laskutusjärjestelmä ei ymmärrä vitsikkäitä nimiä.

2.1§ Virheellisistä tiedoista mahdollisesti aiheutuvista haitoista osallistuja vastaa itse.

2.2§ Pörssillä on oikeus periä tapahtuman hinnasta 10%:n, kuitenkin vähintään 3€ suuruinen laskutuslisä, mikäli tiedot ovat niin virheellisesti täytetty, että oikeiden tietojen selvittelystä aiheutuu taloushallinnolle huomattavaa vaivaa. Sähköpostilaskutus lähettää nimensä mukaisesti laskun sähköpostiin – ole siis osoitteesi kanssa erityisen huolellinen ja käytä vain osoitetta, mitä oikeasti luet. Emme jaa yhteystietoja eteenpäin.

Ilmoittautumisehdot

 Ilmoittautuminen on sitova, ellei ilmoittautumisen yhteydessä erikseen mainita ajankohtaa milloin ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi.

 Ilmoittautuminen tulee viimeistään perua ilmoitettuun takarajaan mennessä tapahtuman yhteyshenkilölle.

 Sitovaksi tullut ilmoittautuminen tarkoittaa maksuvelvollisuutta, vaikka et aikoisikaan osallistua. Poikkeusjärjestelyistä on aina erikseen sovittava talousvastaavaan (talous@porssiry.fi) kanssa.

 Estymisestä on ilmoitettava välittömästi esteen ilmaannuttua – varasijalla oleva odottaa paikkaasi.

 Tapahtumassa syntyvistä esinevahingoista tulee välittömästi ilmoittaa tapahtumavastaaville ja/tai Pörssi ry:n hallitukselle. Mikäli vahingosta ei ilmoiteta, taikka vahinko on aiheutunut tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta johtuen, voi Pörssi ry periä aiheutuneet siivous- tai korjauskulut vahingon aiheuttajalta täysimääräisinä.

8§ Huumeiden käyttäminen, mukana tuominen tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena oleminen on Pörssin tapahtumissa ehdottomasti kielletty. Henkilön syyllistyessä tällaiseen, on sanktiona porttikielto. Pörssin hallitus käsittelee rikkeet tapauskohtaisesti ja päättää määräaikaisesta tai toistaiseksi voimassa olevasta porttikiellosta.

Maksumuistutukset

 Jos maksua ei ole suoritettu viimeistään 14 vuorokauden kuluessa eräpäivästä, lähetetään siitä ensimmäinen maksumuistutus.

10§ Jos maksua ei muistutuksesta huolimatta ole suoritettu 28 vuorokauden kuluessa eräpäivästä, on seurauksena toinen maksumuistutus, 5 euron tapahtumakohtainen maksumuistutuslisä ja lisääminen mustalle listalle.

11§ Mikäli on ilmeistä, ettei henkilö pysty suorittamaan maksua eräpäivään mennessä, tulee tämän olla yhteydessä Pörssi ry:n talousvastaavaan sopiakseen maksuaikataulusta.

Excursiot

12§ Yritysexcursiot ovat luonteeltaan myös Pörssin mainekuvan ylläpitoa yritysten suuntaan, joten sitovasti ilmoittautuneilla osallistujilla ei ole mahdollisuutta peruuttaa osallistumistaan ilman lääketieteellistä syytä. Älä siis ilmoittaudu yritysexculle varmuuden vuoksi, jos alusta pitäen epäilet kurssityömäärän olevan riski osallistumisellesi. Normaalien maksuvelvoitteiden lisäksi muuten kuin lääketieteellisestä syystä osallistumatta jättäneiden excursio-oikeutta voidaan tarvittaessa arvioida uudelleen.

Sanktiot

13.1§ Henkilölle, jolle on kertynyt maksuja rästiin yli 30€ verran, ei ole mahdollista osallistua tapahtumiin ennen kuin velkarästi on suoritettu. Velkarästi ei estä tapahtumiin ilmoittautumista, mutta velka on maksettava kokonaisuudessaan pois ennen osallistumista.

13.2§ Jos henkilö kuitenkin rikkoo kohtaa 13.1 ilmestymällä maksamatta paikalle, lisätään hänet mustalle listalle. Mustalle listalle lisäämisestä ilmoitetaan henkilölle sähköpostilla.

Musta lista

14§ Mustalle listalle joutunut henkilö ei voi osallistua mihinkään Pörssi ry:n järjestämään tapahtumaan.

15§ Ilmoittautumiset tullaan automaattisesti poistamaan ilman erillistä tiedoksiantoa.

16§ Päästäkseen pois mustalta listalta ja saadakseen jälleen oikeuden osallistua Pörssi ry:n järjestämiin tapahtumiin, tulee henkilön ottaa yhteyttä talousvastaavaan (talous@porssiry.fi) ja suorittaa ohjeiden mukaisesti rästissä olevat maksut mahdollisine lisäkuluineen.

 

Päivitetty viimeksi: 30.5.2021. Pidätämme oikeudet muutoksiin.