Kansainvälisyys

Opiskelijavaihto ja kotikansainvälistyminen – mitä ne ovat?

Opiskelijavaihto pähkinänkuoressa: Henkilö opiskelee osan kotimaisesta tutkinnostaan ulkomailla. Jyväskylän yliopiston alla vaihto-ohjelmien kautta vaihtoon lähteminen on ilmaista, vaivatonta ja sisältää apurahan ulkomailla oleskeluun normaalin opintotuen lisäksi. Opiskelijavaihto on järkevintä suorittaa toisena tai kolmantena opiskeluvuotena. Pörssiläiset hakevat vaihtoon JSBE:n kautta.

JSBE:n ohjelmat vaihtoon hakemiseen:

  • Euroopan unionin korkeakoulujen Erasmus+ -ohjelma
  • Pohjoismaiden ja Baltian maiden korkeakoulujen Nordplus-ohjelma
  • Suomen ja Venäjän korkeakoulujen FIRST-ohjelma
  • ISEP –opiskelijavaihto-ohjelma
  • Jyväskylän yliopiston kahdenvälisten (bilateral) opiskelijavaihtosopimus-ohjelma
  • JSBE:n omat sopimukset Koreaan ja Kanadaan

Vaihto-ohjelmiin haetaan seuraavina ajanjaksoina:

Euroopan ulkopuoliset kohteet – 1.10.–1.11.2022
Euroopan, Venäjän ja Pohjoismaiden kohteet – 15.1.–15.2.2023

Haku kohteisiin tapahtuu yliopiston Mobility-Online Portal:in kautta ja asiasta tullaan ohjeistamaan päivämäärien lähestyessä useaan otteeseen eri viestintäkanavissa. Joka vuosi ennen vaihtohaun päättymistä Pörssi ry järjestää kaikille vaihdosta kiinnostuneille yhteisen vaihtoillan. Vaihtoillassa on aina paikalla aikaisempia opiskelijoista puhumassa kokemastaan vaihdosta, sekä yliopiston puolelta henkilökunnan jäsen selvittämässä ongelmia ja vastaamassa kysymyksiin.

Lisää aiheesta löytää Jyväskylän yliopiston sivuilta.

Kotikansainvälistyminen

Kotikansainvälistymisellä (internationalization at home) tarkoitetaan yliopiston alla kansainvälisten kokemusten hankkimista kotikampukselta poistumatta. Kotikansainvälistyminen on erittäin tärkeä kansainvälistymisen muoto ja samalla vaihtoehtoinen tapa kehittää omaa kansainvälistä puoltaan opintojen ohella. Itsessään se voi olla esimerkiksi tapahtumien järjestämistä, ulkomaisten opiskelijoiden tutoreina toimimista, vaihto-opiskelijoihin tutustumista, kielten harrastamista ja vieraisiin kulttuureihin perehtymistä.

Jos sinun ei syystä tai toisesta ole mahdollista lähteä vaihtoon ulkomaille opintojesi aikana, tarjoaa kotikansainvälistyminen väylän kansainväliseen toimintaan kotikampukselta käsin. Yliopistossa opiskelee noin 1000 kansainvälistä vaihto- ja tutkinto-opiskelijaa ja yliopisto tarjoaa monia mahdollisuuksia kotikansainvälistymiseen.

Yksi parhaista tavoista on kv-opiskelijoiden tutorointi: Sadat kansainväliset vaihto- ja tutkinto-opiskelijat aloittavat opintonsa Jyväskylässä vuosittain. Kv-tutorointi on mainio tapa hankkia kv-kokemusta, tutustua erilaisiin ihmisiin ja tehdä samalla hyvä teko ja auttaa opiskelijoita sopeutumaan uuteen maahan, kaupunkiin ja opiskeluympäristöön. Kv-tutorhaut järjestetään vuosittain kahteen kertaan. Haku kevään tutoriksi tapahtuu yleisimmin lokakuussa ja syksyn tutoriksi helmi – maaliskuun taitteessa.

Lisätietoa kv-tutoroinnista löytää JYY:n kautta, sekä seuraamalla aktiivisesti Pörssi ry:n viestintäkanavia kyseisinä ajanjaksoina.