Opintosuunnat

Opiskelu Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa 

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun haettaessa haetaan joko taloustieteen tai kauppatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelmiin. Kauppatieteitä opiskelevat valitsevat pääaineen, eli opintosuuntansa ensimmäisen vuoden opiskeluiden jälkeen. Valittavia opintosuuntia kandidaatin opinnoissa ovat laskentatoimi, johtaminen, markkinointi ja viestinnän johtaminen. Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelijat jatkavat suoraan oman opintosuuntansa maisteriopintoihin.

Edellä mainittujen opintosuuntien lisäksi maisterin tutkinto on mahdollista suorittaa myös Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun tarjoamissa kansainvälisissä maisteriohjelmissa, joissa opinnot tapahtuvat täysin englanniksi. Kansainväliset maisteriohjelmat keskittyvät globaaleihin teemoihin ja tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuksia kansainvälistymiseen. 

Kansainvälisiin maisteriohjelmiin tulee hakea erikseen, ja haku tapahtuu tammikuussa kevään ensimmäisessä yhteishaussa. Lisätietoa kansainvälisistä maisteriohjelmista löytyy alempaa.

Kauppakorkeakoulun opintosuunnat

Laskentatoimi

Haluatko sinä työskennellä joskus tilintarkastajana, taloushallinnon johtavana asiantuntijana tai analyytikkona esimerkiksi pankkialalla? Laskentatoimen opiskelu on yleispätevää ja se mahdollistaa työskentelyn niin yrityksissä kuin julkisella sektorilla, sillä kaikkialla tarvitaan ymmärrystä ja osaamista taloudellisesta informaatiosta ja sen tuottamisesta. On hyvä myös muistaa, että esimerkiksi laki Suomessa velvoittaa kaikki yhteisöt ja yritykset laatimaan kirjanpitoa, joten laskentatoimen osaajia tullaan tarvitsemaan aina.

Opiskellessa laskentatoimea pääset kehittämään analyyttisiä ja numeerisia taitoja, sekä tuottamaan ja tulkitsemaan taloudellista informaatiota. Opiskellessa laskentatoimea pääset syventämään osaamista niin kirjanpidon kuin sisäisen laskennan parissa. Laskentatoimen opiskelijat pääsevät opinnoissaan opiskelemaan ja tulkitsemaan lakia, laatimaan yritykselle kirjanpitoa sekä tuottamaan tietoa esimerkiksi yrityksen eri liiketoiminnan osa-alueiden kannattavuudesta.

Kandidaattivaiheessa opiskeluissa keskitytään siihen, että opiskelijana omaan hyvät valmiudet ja laajan perustietämyksen kirjanpidosta, tuloslaskennasta sekä kustannuslaskennasta. Kandivaiheessa pääset esimerkiksi laatimaan kirjanpitoa ja välitilinpäätöstä kuvitteelliselle yritykselle. Maisterivaiheessa analyyttisiä ja ongelmanratkaisutaitoja kehitetään eteenpäin, ja opit paitsi tuottamaan myös tulkitsemaan taloudellista informaatiota. Käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi kansainväliset kirjanpitolait, strateginen johdon laskentatoimi ja tilinpäätöksen analysointi.

 

Johtaminen

Kiinnostaako sinua ihmislähtöisen työskentely, vuorovaikuttaminen, vaihtelevat työtehtävät sekä yhdessä tekeminen? Johtamisessa yhdistyvät suunnittelu, päätöksenteko ja ihmisten toiminnan suuntaaminen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hyvä johtaminen toimii organisaatioiden menestyksen perustana, ja työelämän muutokset haastavat jatkuvasti etsimään uusia tapoja johtaa.

Hyvä ja vastuullinen johtaminen tulee olemaan yrityksissä avainasemassa nyt ja aina. Johtamisen opinnot käsittelevät johtamista ja johtajuutta laajasti eri näkökulmista ja tarjoavat osaamista sekä ymmärrystä, josta on hyötyä missä tahansa ammatissa. Johtamisesta valmistuneet työllistyvät monipuolisiin esimies-, asiantuntija- sekä henkilöstötehtäviin ja opintosuunta antaa eväät rakentaa juuri omanlainen ura.

Johtamisen opintosuunnassa on erittäin laajasti tarjolla mielenkiintoisia kursseja. Sinulla on mahdollisuus valita opintoja henkilöstöjohtamisen, projektijohtamisen, yritys- ja yhteiskuntasuhteiden, liiketoiminnan erityiskontekstien sekä osuuskuntamuotoisen liiketoiminnan teemojen alta.

 

Markkinointi

Kiinnostaako sinua sisällöntuotanto? Sykkiikö sydämesi myynnille? Haluatko ymmärtää asiakkaita tai vaikkapa luoda brändiä? Mahtavaa!

Markkinoinnin opintosuunnassa oppiminen tapahtuu perinteisten menetelmien lisäksi myös mukaansatempaavien ja käytännönläheisten case-esimerkkien kautta. Markkinoinnin kursseilla pääset tekemään strategisia markkinointipäätöksiä sekä luomaan markkinointisuunnitelmia niin simulaatioyritykselle kuin oikeille yrityksillekin. Kurssitarjonta on laaja aina digitaalisesta markkinoinnista urheilumarkkinointiin saakka.

Markkinoinnin opinnot antavat valmiudet etenkin asiakaslähtöisen liiketoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen, asiakkaiden käyttäytymisen ja arvojen ymmärtämiseen sekä markkinoinnin kilpailukeinojen kehittämiseen ja hyödyntämiseen. Tavoitteena on siis soveltaa opittua luovin keinoin, mikä mahdollistaa organisaatioiden kasvun ja menestyksen. Opintosuunnastamme valmistuneet ovat työllistyneet erinomaisesti esimerkiksi markkinointi- ja asiakkuusjohtajiksi sekä digitaalisen markkinoinnin asiantuntijoiksi Suomeen ja ulkomaille.

Sinulla on myös mahdollisuus kerryttää relevanttia kokemusta jo opintojesi aikana toimimalla ainejärjestömme mediajaostossa, firmamessutiimissä, markkinointitiimissä tai tiedekuntamme JSBE:n markkinointitiimissä.

 

Viestinnän johtaminen

Kaikki viestii, mutta kuka johtaa? Näin sanoo kuuluisa professorimme Jyväskylän kauppakorkeakoulusta.

Jyväskylän kauppakorkeakoulu on ainoa paikka Suomessa, missä voi opiskella viestinnän johtamista. Viestinnän johtamisen kursseilla pääset syventymään viestintään laajasti niin yrityksen sisältöstrategian, kriisiviestinnän, kuin mediasuhteiden hallinnan kautta. Opinnot antavat hyvän kokonaisvaltaisen kuvan siitä, millaista yritysten viestintä on. Opintosuunta antaa valmiudet kehittää organisaatioiden viestintää sekä sidosryhmäsuhteita. Käytännössä viestinnän johtamisen oppiainesuunnasta valmistuneet työllistyvät lukuisiin erilaisiin tehtäviin viestinnän saralla, esimerkiksi viestintäsuunnittelijoiksi -ja päälliköiksi, viestinnän asiantuntijoiksi tai yrittäjiksi. Opintosuunta antaa loistavat valmiudet niin yksityisen kuin julkisen sektorin tehtäviin.

Viestinnän johtamisen opintosuunnasta saat valmiudet hyödyntää viestintää organisaatioiden toiminnassa ja johtamisessa. Toimiva viestintä on kaiken A & O, joten viestinnän osaajia tarvitaan!

 

Taloustiede

Taloustieteen opintosuuntaan haetaan jo, kun haetaan opiskelemaan yliopistoon. Näin ollen taloustieteen opiskelijat eivät valitse opintosuuntaa enää ensimmäisen vuoden lopussa. Taloustiede on yhteiskuntatiede, joka tutkii ihmisen taloudellista käyttäytymistä. Taloustieteen opinnot auttavat ymmärtämään talouden toimintamekanismeja ja tarkastelemaan talouden ilmiöitä yhteiskunnan eri tasoilla. Opinnot antavat erinomaiset valmiudet työtehtäviin, joissa kokonaisuuksien ymmärtäminen ja analyyttiset taidot ovat tarpeen.

Taloustiede jaetaan perinteisesti mikro- ja makrotaloustieteeseen. Mikrotaloustiede tutkii sitä, miten yksittäiset ihmiset, kotitaloudet ja yritykset tekevät taloudellisia päätöksiä. Makrotaloustiede taas tarkastelee asioita talouden kokonaisuuden mittakaavassa; tarkastelun kohteita ovat esimerkiksi inflaatio, suhdannevaihtelut ja talouskasvu. Taloustiede on laaja tieteenala, jonka erityisaloja ovat muun muassa rahoituksen taloustiede, kansainvälinen talous, ekonometria, julkistalous, käyttäytymistaloustiede, ympäristötaloustiede ja monia muita. Opinnoissa sinulla on mahdollisuus painottaa itseäsi kiinnostavia teemoja.

Taloustieteen osaamiselle on kysyntää niin julkisella puolella kuin yrityssektorilla ja taloustieteilijät työllistyvätkin erinomaisesti. Mahdollisia työnantajia ovat esimerkiksi tutkimuslaitokset, pankit, korkeakoulut ja yrityssektori.

International Master’s Degree Programmes 

 

 In JSBE you can also study in four different international master’s degree programmes. These programmes are taught completely in English and not only give you great academic knowledge of the subjects, but also develop your language and cultural skills.

 

Banking and International Finance

Have you always wanted to learn what makes the financial markets tick? Are you an analytical person with an interest towards economics and the world of banking? If these questions light up a spark of interest in you then this programme is meant for you. The BIF programme offers excellent tools for deepening your understanding of finance, economics, and financial accounting among other related topics. You will gain analytical skills and quantitative knowledge that will benefit you in your future career. As a graduate of this programme doors for working as a bank economist, analyst, bank manager or researcher will be opened for you.

 

Corporate Environmental Management

Do you want to see organizations transition towards a more sustainable future? Are you passionate about topics like corporate social responsibility or circular economy? In that case this programme is ideal for you. The CEM programme gives you the tools to understand the interaction between companies and the environments they operate in. This programme offers you the opportunity to gain understanding on current and important environmental issues as well as getting familiar with sustainable corporate strategies. This programme prepares you for instance for building a career in corporate sustainability management.

 

Digital Marketing and Corporate Communication

Have you always wanted to know how communication can save a company’s reputation after a crisis? Do you want to be in the forefront of digital marketing and communication? If communication and modern marketing are something you would like to be working with in the future, this programme will offer you excellent qualifications for that. The DMCC programme gives you profound knowledge on digital business, marketing and corporate communication and the skills to apply this know-how in the professional working life. As a DMCC graduate you will be able to work for instance in a managerial or expert position in corporate marketing or communication.

 

International Business and Entrepreneurship

Is building a company from the ground up your dream? Would you like to work at the top of the business world? If this is the case, the IBE programme is perfect for you. This programme gives you a wide understanding of business on several levels and helps you explore organizational operations from different perspectives. In addition to the academic education the IBE programme provides it also offers practical business cases, collaboration and networking opportunities with real companies. After completing this programme, you can find career opportunities for example as an entrepreneur, consultant, or business analyst.