Strategia 2023

Pörssin toimintaa ohjaa kolmen vuoden välein päivitettävä strategia, jonka tarkoituksena on tarjota selkeät suuntaviivat yhdistyksen aktiivien toiminnalle, sekä Pörssin kehittymiselle pitkällä aikajänteellä.

Visio

Parasta opiskelijaelämää jokaiselle pörssiläiselle.

 

Missio

Varmistamme jäsenillemme koulutuksen laadun, kehittymismahdollisuudet ja vahvan yhteisön.

Olemme Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoiden ainejärjestö. Ajamme jäsentemme etuja ja kehitämme kauppatieteellisen alan koulutusta yhdessä kauppakorkeakoulun kanssa. Monipuolisen toiminnan avulla kehitämme pörssiläisten osaamista, valmistamme heitä työelämään sekä luomme vahvan yhteisön, joka kantaa läpi elämän.

 

Strategiset painopisteet

Työelämävalmiudet

Jokainen pörssiläinen saa hyvät valmiudet työelämään. Opiskeluajan verkostot, kokemukset ja opit auttavat etenemään työuralla.

Vahva yhteisö

Jokainen pörssiläinen löytää paikkansa yhteisöstämme. Opiskelijayhteisö on vahva ja kantaa läpi elämän.

Hyvinvointi

Jokainen pörssiläinen voi kokonaisvaltaisesti hyvin. Opiskelijaelämässä jaksamisen edellytyksenä on hyvinvoinnista huolehtiminen.

Arvot

Yhteisöllisyys – Olemme avoin ja monimuotoinen yhteisö, johon jokainen meistä kokee olevansa tervetullut. Yhdessä luomme hyviä muistoja.

Tavoitteellisuus – Toimimme esimerkillisesti ja vaikutamme rohkeasti. Yhdessä kasvamme ja kehitymme arvostetuiksi osaajiksi.

Vastuullisuus – Pidämme hyvinvointia, jaksamista ja turvallisuutta tärkeänä. Toimimme kestävästi ja pitkäjänteisesti kaikilla osa-alueilla.

 Slogan

Kerran pörssiläinen, aina pörssiläinen.

Katso video täältä:

Saatesanat

Pörssin strategia 2023 hyväksyttiin syyskokouksessa 11.11.2020.

Pörssin uutta strategiaa on ollut suunnittelemassa seitsemänhenkinen työryhmä, joka koottiin alkuvuodesta 2020. Strategiatyöryhmä koostui nykyisistä ja entisistä pörssiaktiiveista, joille Pörssin toiminta on todella tuttua esimerkiksi hallitustyöskentelyn tai sidosryhmätyöskentelyn kautta. Strategiaprosessin aikana Pörssin jäsenille teetettiin erilaisia kyselyitä, joiden avulla kartoitettiin pörssiläisten näkemyksiä yhdistyksemme toiminnasta ja sen tulevaisuuden suunnasta. Näiden kyselyiden pohjalta sekä strategian luonnoksista saatujen kommenttien perusteella, olemme luoneet yhdistyksen strategian, jonka tarkoituksena on olla jäsentensä näköinen.

Tuleva strategia on jaksotettu seuraavan kolmen vuoden ajalle. Kolme vuotta on riittävän pitkä aika toiminnan kehittämiselle strategian perusteella, mutta samalla tarpeeksi lyhyt aikaväli huomioiden toimintaympäristön ja toimijoiden vaihtuvuuden. Strategian visio on suunnattu pidemmälle aikavälille, mutta strategian painopisteet ovat sellaisia, joiden kautta pystymme kolmessa vuodessa etenemään kohti parasta opiskelijaelämää jokaiselle pörssiläiselle. Työryhmän ajatuksena kuitenkin on, että kolmen vuoden kuluttua (vuonna 2023), pyörää ei tarvitsisi keksiä uudelleen, vaan nykyistä strategiaa voitaisiin käyttää pohjana uudelle strategialle.

Miten missio, arvot, visio ja strategian painopisteet muodostuivat? Missio ja arvot mukailevat hyvin pitkälti Pörssin ensimmäistä strategiaa. Molempien edellä mainittujen sisältö tiivistettiin ja sanoitettiin uudestaan vastaamaan entistä paremmin nykypäivän Pörssiä ja pörssiläisiä. Tätä strategiaa lähdettiin rakentamaan jäsenlähtöisestä näkökulmasta ja sen takia visiokin muodostui sen mukaiseksi. Me olemme Pörssi, ja Pörssin kautta voimme elää sitä parasta mahdollista opiskelijaelämää. Strategian painopisteet rakennettiin niin, että niihin keskittymällä pystymme saavuttamaan vision mukaisen pitkän aikavälin tavoitteen.

Strategian onnistumista seurataan vuosittain yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa. Edellisen vuoden hallitus esittelee siis raporttinsa strategian toteutumisesta seuraavan vuoden alussa. Strategian mittareina toimivat jäsenkyselyiden arviot Pörssin toiminnasta sekä erinäiset laadulliset ja määrälliset seurannan mittarit, kuten esimerkiksi tapahtumien osallistujamäärät sekä vastuutehtäviin hakeneiden pörssiläisten määrä. Mittaristossa on mukailtu ensimmäisessä strategiassa hyväksi koettuja mittareita.

Strategian jalkauttaminen toteutetaan strategiatyöryhmän toimesta, hyödyntäen kunkin vuoden hallituksen jäseniä toimihenkilöiden kouluttamisessa ja pörssiläisten strategiatietoisuuden kasvattamisessa. Strategia on kokonaisuudessaan löydettävissä Pörssin verkkosivuilta, josta löytyy myös taustamateriaali, jonka pohjalta nykyinen strategia on rakennettu. Strategian jalkauttamisen tavoitteena on, että jokainen pörssiläinen huomaa Pörssillä olevan strategia toiminnassaan.