Tärkeät linkit ja yhteystiedot

Tältä sivulta löydät opiskeluihisi liittyviä tärkeitä yhteystietoja ja linkkejä.

MyJYU -sovellus:

MyJYU -sovelluksesta löydät kaiken henkilökohtaisesta opiskelukalenterista työpaikkailmoituksiin ja opiskelijaravintoloiden ruokalistoihin. Sovellus on ladattavissa Android- ja iOS-puhelimiin.

Jyväskylän yliopiston uuden opiskelijan käsikirja:

Uuden opiskelijan käsikirjasta löydät kaiken, mitä tarvitset opintoja aloittaessasi. Käsikirjasta löydät laidasta laitaan tietoa muun muassa opintojen suunnittelusta, opiskelijaruokailusta ja opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista.

Kampuskartta

Jyväskylän yliopisto koostuu monesta eri rakennuksesta, joilla kaikilla on omat nimet. Kampuskartasta löydät kätevästi kunkin rakennuksen sijainnin, sekä myös tiettyjen salien ja luokkahuoneiden sijainnit rakennusten sisällä. Kampuskartta löytyy myös MyJYU -sovelluksesta.

Digipalvelut

Digipalvelut tarjoaa ohjeita ja tukea digitaalisten järjestelmien käyttöön. Voit myös kysyä apua erilaisiin ongelmiin HelpJYU -portaalin kautta.

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY
JYY tarjoaa opiskelijoille edunvalvontaa ja JYY:n henkilöstö auttaa opiskelijoita kaikissa opintoihin ja arkeen liittyvissä asioissa. JYY tarjoaa myös opiskelija-asuntoja ja järjestää opiskelijoille harrastustoimintaa ja tapahtumia.

Ekonomit
Pörssin jäsenenä kuulut myös Ekonomeihin. Ekonomit tarjoavat verkostoitumis- ja koulutusmahdollisuuksia, uraneuvontaa, oikeudellista neuvontaa ja tukea työsopimus- ja palkka-asioissa. Ekonomien ja opiskelijoiden välisenä linkkinä toimii kylteriyhdyshenkilö, eli kylli. Tällä hetkellä kyllinä toimii Aku Buckbee.
https://www.ekonomit.fi/
Aku.buckbee@ekonomit.fi

Pörssin kopo
Kopo, eli koulutuspoliittinen vastaava on Pörssin hallituksessa toimiva opiskelija, joka toimii linkkinä yliopiston ja opiskelijoiden välillä. Kopo auttaa opiskeluun liittyvissä ongelmissa ja hänen kauttaan voi antaa palautetta opetuksesta. Pörssin kopona toimii tällä hetkellä Leo Salonen.
kopo@porssiry.fi

Opintoneuvojat
Opinto-ohjausta kauppakorkeakoululla tarjoavat koulutussuunnittelijat Marja Wollenberg ja Elisa Rahikainen. Heiltä saat ohjausta HOPS:in luomisessa ja yleisessä opintojen suunnittelussa. Lue lisää opintoneuvonnasta.
marja.wollenberg@jyu.fi 
elisa.a.m.perala@jyu.fi 

Hyvinvointineuvojat eli hyvikset
Hyvisten tehtävänä on edistää ja tukea opiskelijoiden henkistä hyvinvointia. Hyvikset tarjoavat keskusteluapua ja heidän kanssaan voi keskustella niin pienistä kuin suuristakin asioista. Keskustelut ovat aina luottamuksellisia. Hyviksinä toimii kauppakorkeakoululla opintoneuvojat, eli Marja Wollenberg ja Elisa Rahikainen.
hyvis-jsbe@jyu.fi

Pörssin häirintäyhdyshenkilöt
Pörssi ry:ssä toimii kaksi häirintäyhdyshenkilöä, joilta opiskelijat saavat tukea kohdatessaan häirintää, tai muuta epäasiallista kohtelua. Häirintäyhdyshenkilöt eivät toimi tuomareina, vaan tarjoavat apua ja tukea tilanteen käsittelyyn. Häirintäyhdyshenkilöiden kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia ja heillä on vaitiolovelvollisuus. Tällä hetkellä Pörssin häirintäyhdyshenkilöinä toimivat Hung Ly ja Diana Shah-Aga.

Leevi Leijon, hairinta.mies@porssiry.fi 
Diana Shah-Aga, hairinta.nainen@porssiry.fi 

Muut tärkeät yhteyshenkilöt:
Löydät kaikki kauppakorkeakoululla niin opetus- kuin hallintotehtävissä työskentelevät henkilöt täältä.