Toimijat

Useat aktiiviset toimijat mahdollistavat Pörssin monipuolisen toiminnan 

Pörssin toiminnan järjestämisessä tärkeässä osassa toimivat jaostot, tiimit, toimihenkilöt ja aktiivit. He mahdollistavat entistä laadukkaamman ja monipuolisemman tarjonnan kaikille Pörssin jäsenille. Jaostojen ja toimihenkilöpestien kautta avautuu myös enemmän mahdollisuuksia päästä syvemmälle mukaan yhdistyksen toimintaan. Samalla pääset myös itse oppimaan ja kehittymään vuoden aikana.

Vaikka sinulla ei olisikaan pestiä jaostossa tai toimihenkilönä, voit olla mukana Pörssin toiminnassa tekemässä ja järjestämässä. Erilaisista aktiivihommista, tiimikokouksista, pestihauista ja kertaluontoisista tehtävistä ilmoitamme Facebookissa Henkilöstöpörssi-ryhmässä. Käy liittymässä – apukäsille on aina tarvetta!

Pörssi Allstars 2024

Pörssin Allstars koostuu vuosittain valittavista Pörssin toimihenkilöistä. Allstarsiin kuuluvat jaostot, taloustoimija sekä sijoituskerhon vetäjät. Allstars-haku aukeaa loppuvuodesta ja uudet toimihenkilöt aloittavat toiminnan vuoden vaihteessa. Toimikausi kestää yhden kalenterivuoden.

Kopojaosto

Kopojaoston tehtävänä on huolehtia pörssiläisten edunvalvonnasta ja koulutuksen laadusta. Kopojaostoon kuuluu kuusi oppiainevastaavaa. Oppiainevastaavat osallistuvat erilaisten vastuuelimien kokouksiin vieden niihin opiskelijoiden näkökulmaa – Koulutuksen kehitysryhmät, sekä oman opintosuunnan kokoukset kuuluvat oppiainevastaavan arkeen. Jaosto informoi muita opiskelijoita koskevista päätöksistä rakentaen keskustelua niin henkilökunnan kuin opiskelijoiden kanssa. Tämän lisäksi oppiainevastaavat järjestävät myös oman oppiaineen opiskelijoille toimintaa, kuten excursioita ja koulutuspolitiikkaan liittyviä tapahtumia.

Kopojaosto on edunvalvonnan gatekeeper, joka toiminnallaan luo vakautta ja tuo opiskelijoiden ääntä JSBE:n päätöksentekoon. Kopojaostoon voit ottaa yhteyttä sähköpostitse kopo@porssiry.fi.

Antti Laurila

Antti Laurila

Laskentatoimi

Mikael Vilhunen

Mikael Vilhunen

Taloustiede

Sara Vienovirta

Sara Vienovirta

Markkinointi

Elena Lokio

Elena Lokio

Viestinnän johtaminen

Joona Kurtti

Joona Kurtti

Johtaminen

Yrityssuhdejaosto

Yrityssuhdejaosto on hallituksen yrityssuhdevastaavien oikea käsi, jonka tehtävänä on huolehtia pörssiläisten eduista yhdessä yrkkien kanssa. Jaosto tekee yhteistyösopimuksia Pörssin perinteiseen rinneriehaan sekä vuosijuhlille, ja vastaa haalarimainoksista sekä Sinisen Pörssin etuohjelmasta. Jaostossa toimiminen mahdollistaa kontaktien luomisen yritysmaailmaan ja antaa oman alan työkokemusta jo opiskeluaikana. Yrityssuhdejaostoon voit ottaa yhteyttä sähköpostitse yrityssuhdejaosto@porssiry.fi

Eemil Hagman

Eemil Hagman

Miika Kuosmanen

Miika Kuosmanen

Joel Piirainen

Joel Piirainen

Maxim Vehkala

Maxim Vehkala

Tapahtumajaosto

Tapahtumajaoston tehtävänä on auttaa tapahtumavastaavia Pörssin tapahtumien organisoinnissa ja toteuttamisessa. Jaoston vastuulle kuuluu erityisesti sitsien ja lipunmyyntien järjestäminen, fuksiracen järjestäminen sekä fuksiaisten suunnittelu. Jaoston jäsenet pääsevät paitsi kehittämään nykyisiä, myös luomaan uusia tapahtumakonsepteja. Tapahtumajaostoon voit ottaa yhteyttä sähköpostitse tapahtumajaosto@porssiry.fi.

Paavo Heikkinen

Paavo Heikkinen

Leo Jalkanen

Leo Jalkanen

Maisa Laitinen

Maisa Laitinen

Senni Sipari

Senni Sipari

Nea Tiesmäki

Nea Tiesmäki

Lotta Viitasaari

Lotta Viitasaari

Sopojaosto

Sopojaosto toimii yhteistyössä sosiaalipoliittisen vastaavan kanssa toteuttaen Pörssille huikeita kokemuksia hyvinvoinnin, liikunnan, ympäristöasioiden ja kansainvälisyyden parissa. Rutiininomaisiin tehtäviin kuuluu viikoittaisten vakiovuorojen suunnittelu ja pyörittäminen, jossa on tärkeää huolehtia salien varauksista, varusteiden kunnosta sekä vuoroista tiedottamisesta näiden lisäksi sopojaosto järjestää viikottain erilaisia tapahtumia hyvinvointiin, kansainvälisyyteen ja ympäristöön liittyen. Sopojaosto järjestää myös mitä monipuolisempia liikuntakokeiluja ja ideoivat sekä toteuttaa sopon avustuksella liikuntapainotteisia excuja sekä hyvinvointitapahtumia. Sopojaostoon voit ottaa yhteyttä sähköpostitse sopojaosto@porssiry.fi.

Tuomas Laurila

Tuomas Laurila

kansainvälinen vastaava international@porssiry.fi

Laura Siimes

Laura Siimes

ympäristö- ja hyvinvointivastaava

Oliver Tilli

Oliver Tilli

liikuntavastaava

Nea Tuovinen

Nea Tuovinen

liikuntavastaava

Mediajaosto

Mediajaosto toimii erityisesti mediavastaavan ja viestintävastaavan apuna. Jaostolaisten tehtäviin kuuluvat valokuvaaminen, grafiikoiden ja bannerien tekeminen sekä sisällön tuottaminen Pörssin sosiaalisen median kanaviin ja blogiin. Yhdessä toistensa kanssa jaosto toteuttaa myös erilaisia markkinointikampanjoita. Mediajaostoon voit ottaa yhteyttä sähköpostitse pestikohtaisesti.

Bea Pitkänen

Bea Pitkänen

sisallontuottaja@porssiry.fi

Elli Seppälä

Elli Seppälä

sisallontuottaja@porssiry.fi

Ruusu Viitanen

Ruusu Viitanen

sisallontuottaja@porssiry.fi

Juho Kovanen

Juho Kovanen

www@porssiry.fi

Viivi Kosonen

Viivi Kosonen

graafikko@porssiry.fi

Pinja Tossavainen

Pinja Tossavainen

graafikko@porssiry.fi

Viivi Ala-Honkola

Viivi Ala-Honkola

valokuvaaja@porssiry.fi

Sarianne Silvennoinen

Sarianne Silvennoinen

valokuvaaja@porssiry.fi

Bel de Leon

Bel de Leon

valokuvaaja@porssiry.fi

Juhlajaosto

Juhlajaosto toimii aktiivisesti juhlavastaavan apuna Pörssin perinteisen rinneriehan ja vuosijuhlien suunnittelussa, organisoinnissa ja toteuttamisessa. Juhlajaosto on juhlavastaavan apuna aina tapahtumien suunnittelun alkumetreiltä niiden toteuttamiseen saakka. Jaoston sisällä jaetaan tapahtumakohtaisia vastuualueita ja jaoston jäsenet pääsevätkin kehittämään niin nykyisiä kuin ideoimaan ja luomaan uusia konsepteja molempiin tapahtumiin. Juhlajaostossa yhdistyvät vuonna 2022 toimineet Rinneriehatiimi sekä Vuosijuhlatoimikunta. Juhlajaostoon voit ottaa yhtyettä rinnerieha@porssiry.fi tai vuosijuhlat@porssiry.fi 

Helena Halkosaari

Helena Halkosaari

Hanna Krootila

Hanna Krootila

Henrietta Nykänen

Henrietta Nykänen

Juho Moksi

Juho Moksi

Tiimit ja kerhot 2024

Allstarsin lisäksi Pörssin toiminnassa ovat vahvasti mukana tiimit ja kerhot, jotka ovat matalamman kynnyksen mahdollisuuksia osallistua toiminnan järjestämiseen. Tiimit ja kerhot toimivat itsenäisemmin, mutta saavat tukea Pörssin hallitukselta. Tiimihaku avautuu joka kevät, kun taas kerhot hakevat uusia toimijoita oman tarpeensa mukaan. Tuntuuko sinusta, että sinulla olisi idea uuden kerhon perustamisesta Pörssille? Olethan yhteydessä hallitukseen!

Poikkaritiimi

Poikkaritiimi vastaa Poikkitieteellisten Haalaribileiden järjestämisestä. Tähän kuuluu tapahtuman markkinointi, Poikkarietkojen suunnittelu sekä järjestäminen ja myös itse tapahtuman järjestäminen. Poikkaritiimii koostuu neljästä jäsenestä. Poikkaritiimiin voi ottaa yhteyttä sähköpostitse poikkitieteellisethaalaribileet@porssiry.fi

Nora Heikura

Nora Heikura

Leevi Leijon

Leevi Leijon

Joonas Siltala

Joonas Siltala

Jaakko Vierola

Jaakko Vierola

Kauppakadun Appron projektitiimi

 Kapprotiimiin voit ottaa yhteyttä sähköpostitse info@kauppakadunappro.com. Lisätietoja kauppakadun approjen nettisivuilta.

Karoliina Kallio

Karoliina Kallio

Projektipäällikkö projektipaallikko@kauppakadunappro.com

Aleksandra Gukkina

Aleksandra Gukkina

HR- ja asiakassuhdevastaava info@kauppakadunappro.com

Roosa Mustaparta

Roosa Mustaparta

Markkinointivastaava markkinointi@kauppakadunappro.com

Tapio Harjula

Tapio Harjula

Ravintolavastaava ravintola@kauppakadunappro.com

Antti Laurila

Antti Laurila

Yrityssuhdevastaava yritys@kauppakadunappro.com

Lotta Isotalo

Lotta Isotalo

Lähtöpaikkavastaava lahtopaikka@kauppakadunappro.com

Firmamessutiimi

Firmamessutiimi on vastuussa tammikuussa 2025 järjestettävistä ura- ja rekrytointimessuista eli Firmamessuista. Tiimin vastuualueena on organisoida koko tapahtuma alusta loppuun. Firmamessutiimin tehtäviin kuuluvat mm. tapahtuman käytännön järjestelyjen suunnitelu ja toteutus, yhteistyöyritysten kontaktoiti, messupaikkojen myynti, markkinointi sekä budjetointi. Lisätietoja löydät täältä. Firmamessutiimiin voit ottaa yhteyttä sähköpostitse firmamessut@porssiry.fi.

Anni-Kaisla Kanninen

Anni-Kaisla Kanninen

Riina Virtanen

Riina Virtanen

Ida Määttä

Ida Määttä

Henrik Laitinen

Henrik Laitinen

JSBE:n sometiimi

JSBE:n markkinointitiimi vastaa uusien hakijoiden houkuttelusta Jyväskylän kauppakorkeakouluun, erityisesti JSBE:n oman Instagram-tilin kautta. Tiimi myös tuottaa ajankohtaista sisältöä ja tiedottaa erinäisistä aiheista kauppiksen somessa. Tiimi näkyy ja kuuluu sosiaalisessa mediassa, Instagramissa (Jyu_jsbe) ja Facebookissa nimellä JSBE Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu.

Linnea Avelin

Linnea Avelin

Tuomas Laurila

Tuomas Laurila

Anni Parviainen

Anni Parviainen

Pörssin toimitus

Pörssin toimitus on kaikille pörssiläisille avoin tiimi, joka vastaa ideoinnista ja sisällöntuotannosta Pörssin eri viestintäkanaviin. Tiimin kokouksissa ovat mukana Pörssin päätoimittaja ja sisällöntuottajat, mutta mukaan pääsee kuka tahansa kirjoittamaan Pörssikurssia, ideoimaan blogia sekä suunnittelemaan sosiaalisen median sisältöjä. Tiimin kokouksista ja muista projekteista kuulet liittymällä Facebookissa Pörssin toimitus-ryhmään.

Tiedekuntaneuvosto

Tiedekuntaneuvostoon kuuluu 3 varsinaista opiskelijajäsentä ja heidän varajäsenensä. Opiskelijat toimivat tiedekuntaneuvostossa hallinnon opiskelijaedustajina eli hallopedeinä. Opiskelijoiden lisäksi tiedekuntaneuvostoon kuuluu professoreja sekä muuhun opetus- ja tutkimushenkilökuntaan kuuluvia henkilöitä. Tiedekuntaneuvosto ohjaa monipuolisesti tiedekunnan toimintaa. Sen tehtäviin kuuluu esimerkiksi tiedekunnan talouden ohjaaminen, koulutuksen kehittäminen sekä opetussuunnitelman hyväksyminen. Tiedekuntaneuvosto käyttää korkeinta päätösvaltaa tiedekunnassa.

Afaf Alam

Afaf Alam

Eemeli Takanen

Eemeli Takanen

Hanna-Leena Yletyinen

Hanna-Leena Yletyinen

Sijoituskerhon vetäjät

Jos olet kiinnostunut sijoittamisesta, vaurastumisesta tai yhdessäolosta samanhenkisten ihmisten seurassa, sijoituskerhon toiminta on tehty juuri sinulle. Sijoituskerhossa ei ole väliä oletko kokenut pörssihai suurella salkulla vai pelkästään sijoittamisesta kiinnostunut pörssiläinen. Jokaiselle löytyy kiinnostavia aiheita. Lue lisää sijoituskerhosta ja heidän toiminnastaan täältä. Sijoituskerhoon voit ottaa yhteyttä sähköpostitse sijoituskerho@porssiry.fi.

Sijoituskerho toimii yhteistyössä Inderesin kanssa.

Hilla Pudas

Hilla Pudas

Perttu Salmi

Perttu Salmi

Joel Pajula

Joel Pajula

Jaani Aronurmi

Jaani Aronurmi

PörSki

Vuonna 2011 perustettu Pörssin laskukausi on keväästä 2019 alkeaen PörSki! PörSkin missio on edistää pörssiläisten laskettelu ja afterski -kulttuuria järjestämällä erilaisia lasketteluaiheisia tapahtumia lukuvuoden aikana. Laskitpa sitten suksilla, laudalla tai liukurilla, alppikotkasta vasta-alkajaan kaikki ovat tervetulleita mukaan! Tärkeintä on kuitenkin rento meininki ja hauskanpito.

Toimintamme perustana on palvella jäseniämme, joten uusia ideoita kuullaan mieluusti. Lue lisää toiminnastamme täältä, kysy lisää PörSkin tiimiläisiltä tai ota yhteyttä porski@porssiry.fi.

Roope Heino

Roope Heino

Marius Karlsson

Marius Karlsson

Erika Ketola

Erika Ketola

Lida Markula

Lida Markula

Maria Korpisaari

Maria Korpisaari

Eerika Salomäki

Eerika Salomäki

Tuomas Viljanen

Tuomas Viljanen

Sirkku Nupponen

Sirkku Nupponen

PörSail

Vuonna 2020 perustettiin Pörssin purjehduskerho PörSail. Kerhon tarkoituksena on tutustuttaa pörssiläisiä purjehduksen saloihin muun muassa erilaisten tapahtumien ja unohtumattomien reissujen muodossa. Luvassa on muun muassa purjehduskursseja sekä matkoja niin meidän omalle järvelle, kuin myös suotuisammille leveyspiireille Välimerelle

Kaikki pörssiläiset ovat tervetulleita mukaan toimintaan, eikä osallistuminen vaadi aiempaa kokemusta purjehtimisesta!

Lisätietoa: porsail@porssiry.f,i Facebook @Pörsail ja Instagram @porsailclub

Sanni Korppi

Sanni Korppi

Sini Tirri

Sini Tirri

Eero Rewell

Eero Rewell

Sara Happonen

Sara Happonen

Salla Kuusela

Salla Kuusela

Samuli Kalavainen

Samuli Kalavainen

Asta Korpiala

Asta Korpiala

Pörssin Alarauta

Pörssin Alarauta on Pörssin frisbeegolf-kerho, joka perustettiin vuonna 2020. Lisää infoa kerhon toiminnasta löydät Instagramista @porssinalarauta, kerhon Telegram-ryhmästä, johon linkki löytyy Instagramista. Voit olla yhteydessä yksityisviestin Instagramissa tai sähköpostitse par@porssiry.fi.

Akseli Mecklin

Akseli Mecklin

Juho Kovanen

Juho Kovanen

Eeti Viheroja

Eeti Viheroja

Pörssin Golfseura

Pörssin Golfseuran tavoitteena on tuoda kaikki golfista kiinnostuneet pörssiläiset yhteen ja järjestää heille laadukkaita golf-aiheisia tapahtumia. Järjestämme muun muassa green card –kursseja, erilaisia kilpailuita, rennompia hupitapahtumia sekä excursiota.

Toimintaan ovat tervetulleita mukaan kaikki Pörssin jäsenet taitotasosta riippumatta! Liity vain Pörssin Golfseuran Facebook– ja Telegram-ryhmiin sekä ota @porssingolfseura Instagram-tili seurantaan. Linkki Telegram-ryhmään löytyy Facebook-ryhmästä. Voit olla yhteydessä seuran vetäjiin sähköpostitse golfseura@porssiry.fi.

Elina Kettunen

Elina Kettunen

Joonas Aarnio

Joonas Aarnio

Patrik Sommarberg

Patrik Sommarberg

Veera Aalto

Veera Aalto

Roni Pitkonen

Roni Pitkonen

Joonas Hätönen

Joonas Hätönen

Jenna Puranen

Jenna Puranen

Laura Lehtiö

Laura Lehtiö