Toimijat

Useat aktiiviset toimijat mahdollistavat Pörssin monipuolisen toiminnan 

Pörssin toiminnan järjestämisessä tärkeässä osassa toimivat jaostot, tiimit, toimihenkilöt ja aktiivit. He mahdollistavat entistä laadukkaamman ja monipuolisemman tarjonnan kaikille Pörssin jäsenille. Jaostojen ja toimihenkilöpestien kautta avautuu myös enemmän mahdollisuuksia päästä syvemmälle mukaan yhdistyksen toimintaan. Samalla pääset myös itse oppimaan ja kehittymään vuoden aikana.

Vaikka sinulla ei olisikaan pestiä jaostossa tai toimihenkilönä, voit olla mukana Pörssin toiminnassa tekemässä ja järjestämässä. Erilaisista aktiivihommista, tiimikokouksista, pestihauista ja kertaluontoisista tehtävistä ilmoitamme Facebookissa Henkilöstöpörssi-ryhmässä. Käy liittymässä – apukäsille on aina tarvetta!

Pörssi Allstars 2021

Pörssin Allstars koostuu vuosittain valittavista Pörssin toimihenkilöistä. Allstarsiin kuuluvat jaostot, taloustoimija sekä sijoituskerhon vetäjät. Allstars-haku aukeaa loppuvuodesta ja uudet toimihenkilöt aloittavat toiminnan vuoden vaihteessa. Toimikausi kestää yhden kalenterivuoden.

Kopojaosto

Kopojaoston tehtävänä on huolehtia pörssiläisten edunvalvonnasta, kuten koulutuksen laadusta. Kopojaostoon kuuluu kuusi oppiainevastaavaa ja kolme tiedekuntaneuvoston hallopediä (hallinnon opiskelijaedustajaa) ja heidän varajäsenensä, kolme koulutuksen kehittämisryhmän (KKR) opiskelijaedustajaa sekä korkeakoulupoliittinen vastaava eli kopo. Opiskelijaedustajat osallistuvat erilaisten vastuuelimien kokouksiin vieden niihin opiskelijoiden näkökulmaa. Lisäksi jaosto informoi muita opiskelijoita heitä koskevista päätöksistä ja pyrkii saamaan aikaan keskustelua. Oppiainevastaavat myös pitävät säännöllisesti yhteyttä oman oppiaineensa henkilökuntaan.

Hung Ly

Hung Ly

Viestinnän johtaminen

Ronja Mäki-Leppilampi

Ronja Mäki-Leppilampi

Laskentatoimi

Minttu Nieminen

Minttu Nieminen

Markkinointi

Roosa Hietanen

Roosa Hietanen

International Master’s Programmes

Ella Mäkinen

Ella Mäkinen

Johtaminen

Kalle Saarelma

Kalle Saarelma

Taloustiede

Yrityssuhdejaosto

Yrityssuhdejaosto on hallituksen yrityssuhdevastaavien oikea käsi, jonka tehtävänä on huolehtia pörssiläisten eduista yhdessä yrkkien kanssa. Jaosto tekee yhteistyösopimuksia Pörssin perinteiseen rinneriehaan sekä vuosijuhlille, ja vastaa haalarimainoksista sekä Sinisen Pörssin etuohjelmasta. Jaostossa toimiminen mahdollistaa kontaktien luomisen yritysmaailmaan ja antaa oman alan työkokemusta jo opiskeluaikana. Yrityssuhdejaostoon voit ottaa yhteyttä sähköpostitse yrityssuhdejaosto@porssiry.fi

Joonas Aarnio

Joonas Aarnio

Saana Aro

Saana Aro

Isa Virtanen

Isa Virtanen

Patrik Sommarberg

Patrik Sommarberg

Tapahtumajaosto

Tapahtumajaoston tehtävänä on auttaa tapahtumavastaavia Pörssin tapahtumien organisoinnissa ja toteuttamisessa. Jaoston vastuulle kuuluu erityisesti sitsien ja lipunmyyntien järjestäminen, fuksiracen järjestäminen sekä fuksiaisten suunnittelu. Jaoston jäsenet pääsevät paitsi kehittämään nykyisiä, myös luomaan uusia tapahtumakonsepteja. Tapahtumajaostoon voit ottaa yhteyttä sähköpostitse tapahtumajaosto@porssiry.fi.

Onni Laitinen

Onni Laitinen

Nelli Aarnio

Nelli Aarnio

Leevi Leijon

Leevi Leijon

Minja Vallioniemi

Minja Vallioniemi

Sopojaosto

Sopojaosto toimii yhteistyössä sosiaalipoliittisen vastaavan kanssa toteuttaen Pörssille huikeita kokemuksia hyvinvoinnin, liikunnan, ympäristöasioiden ja kansainvälisyyden parissa. Rutiininomaisiin tehtäviin kuuluu viikoittaisten vakiovuorojen suunnittelu ja pyörittäminen, jossa on tärkeää huolehtia salien varauksista, varusteiden kunnosta sekä vuoroista tiedottamisesta näiden lisäksi sopojaosto järjestää viikottain erilaisia tapahtumia hyvinvointiin, kansainvälisyyteen ja ympäristöön liittyen. Sopojaosto järjestää myös mitä monipuolisempia liikuntakokeiluja ja ideoivat sekä toteuttaa sopon avustuksella liikuntapainotteisia excuja sekä hyvinvointitapahtumia. Sopojaostoon voit ottaa yhteyttä sähköpostitse sopojaosto@porssiry.fi.

Outi Salmijärvi

Outi Salmijärvi

Jaakko Lampinen

Jaakko Lampinen

Emilia Isomäki - ympäristövastaava

Emilia Isomäki - ympäristövastaava

ymparisto@porssiry.fi

Kristiina Kivivuori

Kristiina Kivivuori

Mediajaosto

Mediajaosto toimii erityisesti päätoimittajan ja viestintävastaavan apuna. Jaostolaisten tehtäviin kuuluvat valokuvaaminen, grafiikoiden ja bannerien tekeminen sekä sisällön tuottaminen Pörssin sosiaalisen median kanaviin ja blogiin. Yhdessä toistensa kanssa jaosto toteuttaa myös erilaisia markkinointikampanjoita. Mediajaostoon voit ottaa yhteyttä sähköpostitse pestikohtaisesti.

Mikaela Saarimäki

Mikaela Saarimäki

graafikko@porssiry.fi

Salla Nokka

Salla Nokka

sisallontuottaja@porssiry.fi

Diana Shah-Aga

Diana Shah-Aga

graafikko@porssiry.fi

Terhi Halmetoja

Terhi Halmetoja

sisallontuottaja@porssiry.fi

Krista Pakalén

Krista Pakalén

valokuvaaja@porssiry.fi

Roosa Sormunen

Roosa Sormunen

www@porssiry.fi

Helmi Hollo

Helmi Hollo

valokuvaaja@porssiry.fi

Taloustoimija

Taloustoimija avustaa talousvastaavaa Pörssin talouden hoidossa muun muassa budjetoinnin, myyntilaskutuksen ja kirjanpidon parissa. Taloustoimija saa käytännönläheistä kokemusta taloushallinnon tehtävistä, mistä on hyötyä tulevaisuudessa niin opinnoissa kuin työelämässäkin.

Sara Gustafsson

Sara Gustafsson

Sijoituskerhon vetäjät

Jos olet kiinnostunut sijoittamisesta, vaurastumisesta tai yhdessäolosta samanhenkisten ihmisten seurassa, sijoituskerhon toiminta on tehty juuri sinulle. Sijoituskerhossa ei ole väliä oletko kokenut pörssihai suurella salkulla vai pelkästään sijoittamisesta kiinnostunut pörssiläinen. Jokaiselle löytyy kiinnostavia aiheita. Lue lisää sijoituskerhosta ja heidän toiminnastaan täältä. Sijoituskerhoon voit ottaa yhteyttä sähköpostitse sijoituskerho@porssiry.fi.

Sijoituskerho toimii yhteistyössä Inderesin kanssa.

Masi Virta

Masi Virta

Olivia Miettunen

Olivia Miettunen

Tiimit ja kerhot 2021

Allstarsin lisäksi Pörssin toiminnassa ovat vahvasti mukana tiimit ja kerhot, jotka ovat matalamman kynnyksen mahdollisuuksia osallistua toiminnan järjestämiseen. Tiimit ja kerhot toimivat itsenäisemmin, mutta saavat tukea Pörssin hallitukselta. Tiimihaku avautuu joka kevät, kun taas kerhot hakevat uusia toimijoita oman tarpeensa mukaan. Tuntuuko sinusta, että sinulla olisi idea uuden kerhon perustamisesta Pörssille? Olethan yhteydessä hallitukseen!

Firmamessutiimi

Firmamessutiimi on vastuussa tammikuussa 2021 järjestettävistä ura- ja rekrytointimessuista eli Firmamessuista. Tiimin vastuualueena on organisoida koko tapahtuma alusta loppuun. Firmamessutiimin tehtäviin kuuluvat mm. tapahtuman käytännön järjestelyjen suunnitelu ja toteutus, yhteistyöyritysten kontaktoiti, messupaikkojen myynti, markkinointi sekä budjetointi. Lisätietoja löydät täältä. Firmamessutiimiin voit ottaa yhteyttä sähköpostitse firmamessut@porssiry.fi.

Jaakko Lammi

Jaakko Lammi

Isa Virtanen

Isa Virtanen

Martina Vornanen

Martina Vornanen

JSBE:n markkinointitiimi

JSBE:n markkinointitiimi vastaa uusien hakijoiden houkuttelusta Jyväskylän kauppakorkeakouluun, erityisesti JSBE:n oman Instagram-tilin kautta. Tiimi myös tuottaa ajankohtaista sisältöä ja tiedottaa erinäisistä aiheista kauppiksen somessa. Tiimi näkyy ja kuuluu sosiaalisessa mediassa, Instagramissa (Jyu_jsbe) ja Facebookissa nimellä JSBE Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu.

Niklas Westren-Doll

Niklas Westren-Doll

Iida Kortevaara

Iida Kortevaara

Joni Moilanen

Joni Moilanen

Elina Pietilä

Elina Pietilä

Aino Joutjärvi

Aino Joutjärvi

Heta Pellinen

Heta Pellinen

Pörssin markkinointitiimi

Markkinointitiimi on kaikille pörssiläisille avoin tiimi, joka vastaa ideoinnista ja sisällöntuotannosta Pörssin eri viestintäkanaviin. Tiimissä kirjoitetaan Pörssikurssia, ideoidaan blogia ja sosiaalista mediaa sekä suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia kampanjoita ja markkinointiprojekteja. Tiimille järjestetään myös markkinointiin liittyviä koulutuksia ja workshopeja. Tiimin kokouksista ja muista tapahtumista sekä erilaisista projekteista kuulet liittymällä Facebookissa Markkinointitiimi-ryhmään.

Koulutuksen kehittämisryhmä

Koulutuksen kehittämisryhmän eli KKR:n tarkoituksena on kehittää kauppakorkeakoulumme opetusta. KKR:ään kuuluu 3 hallopediä eli hallinnon opiskelijaedustajaa ja kopo, jotka yhdessä tuovat opiskelijoiden äänen kuuluviin kuukausittaisissa kokouksissa. Opiskelijat toimivat KKR:ssä yhdessä kauppakorkeakoulumme henkilökunnan kanssa ja pohtivat, millä keinoin voidaan varmistaa laadukas opetus kaikille opiskelijoillemme.

Kalle Saarelma

Kalle Saarelma

Hung Ly

Hung Ly

Elias Tervo

Elias Tervo

Tiedekuntaneuvosto

Tiedekuntaneuvostoon kuuluu 3 varsinaista opiskelijajäsentä ja heidän varajäsenensä. Opiskelijat toimivat tiedekuntaneuvostossa hallinnon opiskelijaedustajina eli hallopedeinä. Opiskelijoiden lisäksi tiedekuntaneuvostoon kuuluu professoreja sekä muuhun opetus- ja tutkimushenkilökuntaan kuuluvia henkilöitä. Tiedekuntaneuvosto ohjaa monipuolisesti tiedekunnan toimintaa. Sen tehtäviin kuuluu esimerkiksi tiedekunnan talouden ohjaaminen, koulutuksen kehittäminen sekä opetussuunnitelman hyväksyminen. Tiedekuntaneuvosto käyttää korkeinta päätösvaltaa tiedekunnassa.

Henna Mäkiaho

Henna Mäkiaho

Jiri Honkala

Jiri Honkala

Riina Eklöv

Riina Eklöv

PörSki

Vuonna 2011 perustettu Pörssin laskukausi on keväästä 2019 alkeaen PörSki! PörSkin missio on edistää pörssiläisten laskettelu ja afterski -kulttuuria järjestämällä erilaisia lasketteluaiheisia tapahtumia lukuvuoden aikana. Laskitpa sitten suksilla, laudalla tai liukurilla, alppikotkasta vasta-alkajaan kaikki ovat tervetulleita mukaan! Tärkeintä on kuitenkin rento meininki ja hauskanpito.

Toimintamme perustana on palvella jäseniämme, joten uusia ideoita kuullaan mieluusti. Lue lisää toiminnastamme täältä, kysy lisää PörSkin tiimiläisiltä tai ota yhteyttä porski@porssiry.fi.

Valtteri Landelma

Valtteri Landelma

Olli Järvi

Olli Järvi

Juuso Tiitola

Juuso Tiitola

Tara Karihtala

Tara Karihtala

Oskari Mäkelä

Oskari Mäkelä

Roope Anttila

Roope Anttila

Liinu Tornberg

Liinu Tornberg

PörSail

Vuonna 2020 perustettiin Pörssin purjehduskerho PörSail. Kerhon tarkoituksena on tutustuttaa pörssiläisiä purjehduksen saloihin muun muassa erilaisten tapahtumien ja unohtumattomien reissujen muodossa. Luvassa on muun muassa purjehduskursseja sekä matkoja niin meidän omalle järvelle, kuin myös suotuisammille leveyspiireille Välimerelle

Kaikki pörssiläiset ovat tervetulleita mukaan toimintaan, eikä osallistuminen vaadi aiempaa kokemusta purjehtimisesta!

Lisätietoa: Facebook @Pörsail ja Instagram @porsailclub

Helmi Hollo

Helmi Hollo

044 0676791

Maija Vaarasto

Maija Vaarasto

Iida Kortevaara

Iida Kortevaara

Jenna Tulonen

Jenna Tulonen

Maija Vanha-aho

Maija Vanha-aho

Pörssin Alarauta

Pörssin Alarauta on Pörssin frisbeegolf-kerho, joka perustettiin vuonna 2020. Lisää infoa kerhon toiminnasta löydät Facebook-ryhmästä täältä: Pörssin Alarauta (PAR) tai Instagramista @porssinalarauta.

Elias Tervo

Elias Tervo

Rasmus Saarela

Rasmus Saarela

Oskari Andersson

Oskari Andersson

Alvar Dürr

Alvar Dürr

Eemeli Kärkkäinen

Eemeli Kärkkäinen