Turvallisemman tilan periaatteet

Kunnioitamme muiden henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta sekä itsemääräämisoikeutta. Emme voi tietää toisen rajoja niitä kysymättä. Mikä on sinulle mukavaa, voi olla toiselle epämukavaa. Annamme mahdollisuuden sanoa ei, eikä sen sanomista tarvitse perustella. 

Emme häiritse ketään sanallisesti, koskettamalla tai tuijottamalla. Emme hyväksy millään tavalla syrjivää, väheksyvää tai vihamielistä käytöstä. 

Emme tee oletuksia ulkonäköön tai taustaan perustuen. Yritämme tiedostaa omat oletukset ja kunnioitamme toista ihmisenä yli omien ennakkoluulojen. 

Puutumme asiattomaan käytökseen. Jos kohtaamme häirintää tai syrjintää, viemme asian matalalla kynnyksellä eteenpäin. Yhdenvertaisuusvastaavat, muu hallitus tai tapahtuman järjestäjät ovat tukena kaikissa tilanteissa. 

Jos havaitsemme huonossa kunnossa olevan henkilön, emme koskaan jätä häntä yksin. Huolehdimme hänestä tai varmistamme, että joku muu huolehtii. 

Annamme muille tilaa tulla kuulluksi ja osalliseksi keskusteluissa. Emme painosta muita mihinkään käytökseen, vaan annamme jokaisen olla juuri sellaisia kuin he haluavat olla. 

Pyydämme anteeksi, jos olemme loukanneet muita. Ymmärrämme, että jokainen voi erehtyä ja virheitä voi tapahtua. Uskallamme kysyä ja oppia, ja rohkaisemme muitakin siihen. 

Tehdään yhdessä Pörssistä paikka, jossa kaikkien on hyvä olla<3