Häirintä & yhdenvertaisuus 

Häirintä ja yhdenvertaisuus Pörssissä

Yhdenvertaisuus ja Pörssi 

Yhdenvertaisuus on jokaisen pörssiläisen oikeus ja velvollisuus.  

Pörssi ry on velvoitettu edistämään yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan, siksi yhdenvertaisuuden edistäminen on osa Pörssi ry:n strategiaa 2023 yhteisöllisyyden saralla, sekä Pörssin hallituksen toimintasuunnitelmaa.  Pörssi ry:n päivitetty yhdenvertaisussuunnitelma on laadittu vuonna 2022 ja se löytyy alempaa tältä sivulta.

Pörssi ry haluaa taata jokaiselle mahdollisimman turvallisen tilan opiskelulle, sekä yhteisöön kuulumiselle. Tämän pyrimme takaamaan jokaiselle yhdenvertaisuussuunnitelmalla. 

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus on edistää Pörssi ry:n yhdenvertaisuustyötä sekä turvata koko jäsenistön yhdenvertainen kohtelu ja estää syrjintää.  

Suunnitelmassa esitetään häirinnän muotoja ja sanktioita yhdenvertaisuutta rikkovissa tilanteissa, sekä selkeät suunnitelmat näiden haasteiden ennaltaehkäisemiseksi ja ainejärjestön rooli yhdenvertaisuusasioissa.  

Suunnitelmassa esitetään yhdenvertaisuusvastaavat ja –toimikunta sekä selkeytetään näiden toimijoiden toimeenkuvaa. Yhdenvertaisuussuunnitelmassa esitetään Pörssi ry:n turvallisemman tilan periaatteet sekä tapahtumaohjeistukset ja häirintätilanteiden pelastussuunnitelma yhdenvertaisuuden edistämiseksi myös tapahtumissa.  

Yhdenvertaisuussuunnitelman löydät täältä.

Yhdenvertaisuusvastaavat 

Pörssi ry:ssä toimii neljä yhdenvertaisuusvastaavaa, joilta opiskelijat saavat tukea kohdatessaan häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua. Kuka tahansa häirinnän, ahdistelun, kiusaamisen, syrjinnän, rasismin tai muun epätasa-arvoisen kohtelun kohteeksi joutunut voi ottaa heihin yhteyttä ja pyytää neuvoja ja apua asian selvittämiseen. He eivät toimi tilanteissa tuomareina, vaan auttavat tilanteen käsittelyssä, antavat mahdollisuuden turvalliseen tilaan sekä tukevat asianomaista prosessissa. Keskustelut ja yhteydenotot ovat ehdottoman luottamuksellisia sekä yhdenvertaisuusvastaavilla on vaitiolovelvollisuus. Toimenpiteisiin ei myöskään ryhdytä ilman asianomaisen antamaa suostumusta. 

Yhdenvertaisuusvastaavien mukana olo tapahtumissa tuo turvallisuuden tunnetta osallistujille ja auttaa myös järjestäjiä kehittämään entistä yhdenvertaisempia tapahtumia, joihin kaikilla jäsenillä on mukava osallistua. Lisäksi yhdenvertaisuusvastaavat toimivat myös yhdenvertaisuuden kehittäjinä sekä valvovat yhdenvertaisuuden toteutumista Pörssi ry:n toiminnassa. 

Yhdenvertaisuusvastaavat ovat tavoitettavissa ensisijaisesti sähköpostitse milloin tahansa, mutta myös tapahtumissa tai aina kasvotusten törmätessä hihaa nykäisemällä. Yhdenvertaisuusvastaavilla on käytössä kaksi eri sähköpostia, joista voi itse valita, kummalle osoittaa viestinsä. Jos ilmoittaja ei ole viestissään ilmaissut selkeästi kaipaavansa vain esimerkiksi yhden sukupuolen edustajia, tilanne menee yhdenvertaisuustoimikunnan käsittelyyn. 

Pörssi ry:n yhdenvertaisuusvastaavien yhteystiedot

Janette Back

Janette Back

hairinta.nainen@porssiry.fi

+358 50 378 4328

Aino Honkonen

Aino Honkonen

hairinta.nainen@porssiry.fi

+358 50 378 4328

Lauri Heinaro

Lauri Heinaro

hairinta.mies@porssiry.fi

+358 50 378 4328

Viivi Kosonen

Viivi Kosonen

hairinta.nainen@porssiry.fi

+358 50 378 4328

Yhdenvertaisuustoimikunta 

Yhdenvertaisuustoimikunta kokoontuu aina, kun häirintätilanne tai yhdenvertaisuutta rikkova tilanne on ilmennyt jäsenistön ilmoituksesta tai havainnoista. Yhdenvertaisuustoimikunta ryhtyy ainoastaan toimenpiteisiin silloin, kun häirintää kokenut henkilö tämän hyväksyy. Yhdenvertaisuustoimikunta koostuu Pörssi ry:n puheenjohtajasta, yhdenvertaisuusvastaavista sekä varapuheenjohtajasta.

Kuinka toimia häirintätilanteessa? 

 1. Jos havaitset tai sinulle kerrotaan, että joku on kohdannut tapahtumassa häirintää tai epäasiallista kohtelua, suhtaudu jokaiseen tilanteeseen vakavasti ja pyri selvittämään tilanne niin pian kuin mahdollista. Nopea toiminta osoittaa sen, että järjestössämme on nollatoleranssi kaikenlaiselle häirinnälle. 
 2. Kysy häirinnän kohteelta, onko hänellä kaikki hyvin ja miten hän koki todistamasi tilanteen. 
 3. Ilmaise asiattomasti käyttäytyvälle selkeästi ja vahvasti, mutta kohteliaasti ja provosoimatta, että hänen toimintansa ei ole hyväksyttävää ja pyydä häntä lopettamaan.
  • Esimerkkitilanne: Kuulet, että henkilö käyttää sanaa “homo” haukkumasanana ystävästään. Voit ilmaista asian esimerkiksi näin: “Tuo ei ollut OK, toisen seksuaalinen suuntautuminen ei ole haukkumasana.”
 4. Ilmoita, että et hyväksy kyseistä käytöstä. Kyse voi olla myös siitä, että hän ei itse ymmärrä toimivansa loukkaavasti. 
 5. Jos häirintätilanne on edelleen käynnissä tai itse todistit tilannetta, tärkeintä on saada huono käytös loppumaan ja saattaa uhri turvaan. 
 6. Ota ylös paikka ja aika, milloin tilanne tapahtui, ketä tilanteessa oli mukana, ja mitä on sanottu. Tämä helpottaa mahdollista jatkokäsittelyä. 
 7. Toimi aina uhrin toiveet huomioiden. Kannusta viemään asia eteenpäin ja ottamaan yhteyttä yhdenvertaisuusvastaaviin, mutta älä pakota mihinkään toimenpiteisiin. 
 8. Vaikka tilanne ratkeaisi, tuo asia myös yhdenvertaisuusvastaavien tai muun tapahtuman järjestäjän tietoon. Jos et uskalla itse puuttua tilanteeseen, voit lähestyä tai pyytää kaveriksi ketä tahansa muuta toimijaa tai hallituslaista. Kerrothan asiasta anonyymisti, ellei sinulla ole uhrin lupaa kertoa hänen nimeään. 
 9. Pahimmassa tapauksessa soita suoraan hätäkeskukseen.

Lopulta jokaisessa tilanteessa tärkeintä on kuitenkin vain olla läsnä sekä valmis keskustelemaan ja kuuntelemaan. Muistathan myös, että aina voit ottaa yhteyttä yhdenvertaisuusvastaaviin tai kehen tahansa hallituslaiseen, jos tarvitset apua tai haluat keskustella häirintätilanteisiin liittyvistä asioista. 

Kuka muu voi auttaa?  

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöt: Pörssin yhdenvertaisuusvastaavien lisäksi on mahdollista ottaa yhteyttä JYY:n häirintäyhdyshenkilöihin. JYY:ssä on kolme häirintäyhdyshenkilöä, jotka tarjoavat tukea häirintää, ahdistelua, kiusaamista, rasismia, syrjintää tai muuta epäasiallista kohtelua kohdanneille opiskelijoille. Keskustelut yhdyshenkilöiden kanssa ovat ehdottoman luottamuksellisia, eikä minkäänlaisiin toimenpiteisiin ryhdytä ilman asianomaisen lupaa. JYY:n häirintäyhdyshenkilöillä on asianmukainen koulutus häirintätilanteiden selvittämiseen. 

 • Karri Kekkonen karri.kekkonen@jyy.fi +358 50 338 7655
 • Saara Silvennoinen saara.silvennoinen@jyy.fi +358 50 338 7655
 • Petro Pitkänen petro.pitkanen@jyy.fi +358 50 430 6747
 • Yleinen: tähän sähköpostiin Yleinen hairinta@jyy.fi lähetetyt viestit välitetään JYY:n kaikille häirintäyhdyshenkilöille.

24/7 päivystävä MIELI ry:n Kriisipuhelin: Mikäli häirintää kokenut uhri on järkyttynyt tai kaipaa akuuttia keskusteluapua, jota et itse kykene tarjoamaan, voit kehottaa häntä ottamaan yhteyttä MIELI ry:n Kriisipuhelimeen. Kriisipuhelin päivystää 24 tuntia vuorokaudessa joka päivä. Soitot ovat luottamuksellisia ja nimettömiä. 

 • MIELI ry:n Kriisipuhelin: 09 2525 0111

Students of Colour Jyväskylä, Antirasismiin ja POC-opiskelijoiden voimaantumiseen keskittynyt opiskelijayhteisö Jyväskylässä. Yhteydenotot @socojyvaskyla Instagramissa. 

Viranomaisapu: 

 • Akuutti hengenvaarallinen tai viranomaisen apua vaativa tilanne: Soita hätänumeroon 112. 
 • Heikentynyt fyysinen tai psyykkinen terveydentila: Hakeudu lähimpään päivystykseen. 
 • Akuutti kriisiapu traumaattisessa kriisitilanteessa (eli äkillinen tai yllättävä tapahtuma, johon ei ole voinut varautua, esim. väkivallan tai rikoksen uhriksi joutuminen, läheisen itsemurhayritys): Keski-Suomen sosiaali- ja kriisipäivystys 014 266 0149