Hallitus

Hallitus 2024

Vanhat hallitukset löydät alempaa tältä sivulta.

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja

Inka Manninen

+358 45 697 4680

pj@porssiry.fi

Puheenjohtaja on kokonaisvaltaisesti vastuussa yhdistyksen toiminnasta, johtaen 12 henkistä hallitusta. Puheenjohtaja toimii yhdistyksen kasvoina tärkeimpien sidosryhmien, kuten Suomen Ekonomien, KESE:n, JSBE:n, JYY:n ja tarvittaessa yhteistyöyritysten suuntaan. Pesti on todella monipuolinen, sillä puheenjohtajan tulee olla hyvin perillä yhdistyksen asioista kokonaisvaltaisesti. Tämä tarkoittaa mm. yhdistyksen taloutta, tapahtumia ja koulutuspolitiikkaa niin paikallisella- kuin kansallisellakin tasolla. Puheenjohtajan vastuulla on myös pitää huoli siitä, että yhdistyksen toiminta on laillista ja että toimintaa kehitetään pitkäjänteisesti toteuttaen suunniteltua strategiaa.

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Jesperi Moisala

+358 44 207 0001

vpj@porssiry.fi

Pörssin varapuheenjohtajan toimikenttä on yksi hallituksen laajimmista. Varapuheenjohtajan eli tuttavallisemmin VPJ:n tärkein tehtävä on tukea ja auttaa puheenjohtajaa sekä muuta hallitusta heidän tehtävissään. Myös yleismieheksi kutsutun VPJ:n vastuulle kuuluu taloudenhoito yhdessä talousvastaavan kanssa liiketoiminnan koordinointi ja kehittäminen sekä tiloista, tavaroista ja hankinnoista vastaaminen. Monipuolisen ja laajan tehtäväkentän ansiosta VPJ pääsee usein myös toteuttamaan omia ideoitaan usealla eri sektorilla.

Talousvastaava

Talousvastaava

Tobias Leivonen

+358 40 027 3832

talous@porssiry.fi

Talousvastaavan sektoriin kuuluu yhdistyksen taloudenhoito, päivittäisen kassaliikenteen ylläpitäminen sekä toiminnan raportointi. Talousvastaava pääsee näkemään laajasti yhdistyksen toimintaa, ja saa samalla arvokkaan kokemuksen käytännön kirjanpidosta ja talouden hoidosta. Talousvastaava on päävastuussa päivittäisistä raha-asioista, kirjanpidosta, osto- ja myyntireskontrasta, sekä budjetoinnista ja talouden seurannasta.

Viestintävastaava ja sihteeri

Viestintävastaava ja sihteeri

Janette Back

+358 45 260 5245

viestinta@porssiry.fi

Viestintävastaava vastaa ennen kaikkea Pörssin sisäisistä tiedotuskanavista, mutta työskentelee myös ulkoisten kanavien parissa. Kanavista viestintävastaava vastaa nettisivuista, sähköpostista, Telegramista ja LinkedInistä. Viestintävastaava toimii tiiviissä yhteistyössä mediavastaavan kanssa ja osallistuu JSBE sometiimin kokouksiin. Viestintävastaava organisoi myös excursiot muun muassa ulkomaille, Rukalle sekä fuksiexcukohteeseen.

Sihteeri on vastuussa muun muassa esityslistan laatimisesta yhdessä puheenjohtajan ja hallituksen kanssa, kokouskutsujen lähettämisestä jäsenistölle sekä pöytäkirjojen laatimisesta ja arkistoinnista.

Korkeakoulupoliittinen vastaava

Korkeakoulupoliittinen vastaava

Miia Alvejärvi

+358 40 511 3546

kopo@porssiry.fi

Korkeakoulupoliittisen vastaavan, eli kopon, tärkeimpiin vastuualueisiin kuuluu opiskelijoiden edunvalvonta sekä tiedonvälitys Pörssi ry:n ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun välillä. Kopo kerää jaostonsa kanssa palautetta opiskelijoilta ja käyttää saamaansa tietoa vaikuttaessaan erilaisissa päättävien elinten kokouksissa. Näissä kokouksissa kopo ja jaosto huolehtivat opiskelijoiden näkökulman näkyväksi päätöksenteossa. Yhdessä jaostonsa kanssa kopo järjestää tapahtumia, joissa palautetta pystyy antamaan matalla kynnyksellä. Lisäksi palautetta voi antaa milloin tahansa kopoon törmätessään tai sähköpostitse. Jos opiskelija siis huomaa parannettavaa esimerkiksi kurssirakenteissa tai –sisällöissä, suoritustavoissa tai opetuksessa, kannattaa ottaa yhteyttä kopoon, niin asiaa voidaan ryhtyä viemään eteenpäin. Kokoustamisen, viestinviejänä toimisen, palautteen keräämisen ja tapahtumien järjestämisen lisäksi kopo vastaa tutoroinnista yhdessä sopon kanssa.

Sosiaalipoliittinen vastaava

Sosiaalipoliittinen vastaava

Aino Honkonen

sopo@porssiry.fi

Sosiaalipoliittisen vastaavan eli sopon hallituspesti pitää sisällään muutaman isomman kokonaisuuden, sekä pari pienempää aihealuetta. Isompia hallittavia kokonaisuuksia ovat hyvinvointi ja sen alle kuuluva liikunta, kansainväliset asiat, sekä tutorointi. Taas pienempinä aihealueina toimii ympäristö, sekä jäsenistömme edunvalvonta. Sopo vastaa pörssiläisten henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin liittyvistä teemoista. Lisäksi sopo vastaa tutoroinnista yhdessä kopon kanssa kantaen vastuuta erityisesti KV-opiskelijoista sekä tutorien ja fuksien ryhmäytymisestä. Järjestöllemme sopon toiminta näkyy yleensä vakiovuoroina, liikunta- ja hyvinvointitapahtumina, sekä syysvaelluksena. KV-puolella sopo vastaa tutuista tapahtumista, kuten vaihtoinfojen järjestämisestä, sekä auttaa kansainväliseen vaihtoon liittyvissä ongelmissa.

Mediavastaava

Mediavastaava

Essi Salo

+358 44 323 8700

media@porssiry.fi

Mediavastaavan hyppysissä on muutamia naruja. Mediavastaava vastaa ainejärjestön lehden Pörssikurssin linjasta, sisällöstä, sekä ulkoasusta. Mediavastaava vastaa myös ulkoisesta viestinnästä sosiaalisen median kanavissa, kuten Instagramista, Tiktokista ja Snapchatista. Lisäksi mediavastaava ylläpitää ja päivittää Pörssin blogia Pörssikuplaa. Mediavastaavan arkeen kuuluu paljon prosessimaista työtä, kuten aikatauluttamista, suunnittelua ja ideointia, juttujen keräämistä ja sidosryhmiin kontaktointia, sekä koordinointia. Täten mediavastaavan täytyy aina ymmärtää mitä ympärillä tapahtuu! 

Mediavastaava on vastuussa siitä, miltä Pörssi näyttää järjestön ulkopuolisille henkilöille. Näin ollen Pörssin visuaalisesta ilmeestä, maineesta, ja tehokkaasta markkinointiviestinnästä huolehtiminen on tärkeä osa mediavastaavan pestiä. Mediavastaava toimii tiiviissä yhteistyössä viestintävastaavan kanssa, ja yhdessä he huolehtivat viestinnän laadusta, toteutuksesta sekä johtavat mediajaostoa.

Juhlavastaava

Juhlavastaava

Milja Rantala

+358 45 317 6763

juhla@porssiry.fi

Juhlavastaavan tehtävänä hallituksessa on järjestää kaksi Pörssin suurinta tapahtumaa, Pörssin perinteinen rinnerieha ja vuosijuhlat. Vaikka juhlavastaava onkin päävastuussa näistä tapahtumista, myös muu hallitus on mukana auttamassa järjestelyissä, sillä näin suurten tilaisuuksien toteuttaminen ei onnistuisi ilman tiivistä yhteistyötä. Juhlavastaavan työ on suurilta osin organisoimista, asioiden selvittelyä, delegoimista, aikatauluttamista, tiedottamista ja erilaisten asioiden sopimista esimerkiksi yritysten, viranomaisten ja muiden ainejärjestöjen kanssa. Ennen kaikkea juhlavastaavalta vaaditaan hyviä organisointi-, neuvottelu- ja ihmissuhdetaitoja, sekä kykyä löytää välillä hieman luovempiakin ratkaisuja. 

Yrityssuhdevastaava

Yrityssuhdevastaava

Maiju Koivula

Yrityssuhdevastaava

Yrityssuhdevastaava

Lisa Elonen

Yrityssuhdevastaavien päätehtävänä on toimia linkkinä Pörssi ry:n ja yritysten välillä. Yrityssuhdevastaavat kehittävät yhteistyötä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa, luovat uusia suhteita potentiaalisiin yrityksiin ja pyrkivät tuomaan yritykset lähelle jäsenistöämme hyödyttäen näin sekä yrityksiä että jäseniä. Yrityssuhdevastaavat hankkivat Pörssille varoja toimintaa varten ja järjestävät monipuolisia yritystapahtumia Pörssi ry:n jäsenille yhteistyökumppaneiden kanssa. Yrityssuhdevastaavien vastuulla on myös johtaa yrityssuhdejaostoa.

Tapahtumavastaava

Tapahtumavastaava

Inka Jokelainen

+358 44 300 6725

tapahtuma@porssiry.fi

Tapahtumavastaavien tehtävänä on organisoida tapahtumia yhdessä tapahtumajaoston kanssa Pörssin jäsenistölle. Tapahtumavastaavat järjestävät kuukausittain useita tapahtumia, joissa Pörssin jäsenillä on mahdollisuus virkistäytyä. Pestiin kuuluu sekä pienempiä, kuten sitsejä, että isompia tapahtumia, kuten vuosijuhlien sillis. Poikkitieteellisiä tapahtumia järjestetään myös yhdessä muiden ainejärjestöjen kanssa. Tapahtumavastaavan tehtävä on monipuolinen ja siihen kuuluvat kaikki tapahtumaan liittyvät asiat tapahtuman budjetoinnista, markkinoinnin kautta tapahtuman järjestämiseen.

Tapahtumavastaava

Tapahtumavastaava

Tuomas Saarivainio

+358 45 202 4172

tapahtuma@porssiry.fi

Vanhat hallitukset

Kuva tulossa

2023

Leevi Leijon, puheenjohtaja
Karoliina Kallio, varapuheenjohtaja
Matias Winter, talousvastaava
Elena Lokio, sihteeri ja viestintävastaava
Leo Salonen, korkeakoulupoliittinen vastaava
Anniina Toivanen, sosiaalipoliittinen vastaava
Aada Ypyä, mediavastaava
Inka Manninen, juhlavastaava
Amanda Rekonen, tapahtumavastaava
Joona Kurtti, tapahtumavastaava
Albert Komanius, yrityssuhdevastaava
Antti Laurila, yrityssuhdevastaava

Hanna-Leena Pesonen, kuraattori

2022

Iida Kortevaara, puheenjohtaja
Aapo Kerkkonen, varapuheenjohtaja
Reeta Laitinen, talousvastaava
Diana Shah-Aga, sihteeri ja viestintävastaava
Hung Ly, korkeakoulupoliittinen vastaava
Elina Kettunen, sosiaalipoliittinen vastaava
Terhi Halmetoja, päätoimittaja
Maiju Vierola, juhlavastaava
Leevi Leijon, tapahtumavastaava
Oona Kukkola, tapahtumavastaava
Joonas Aarnio, yrityssuhdevastaava
Patrik Sommarberg, yrityssuhdevastaava

Hanna-Leena Pesonen, kuraattori

2021

Roni Ihamäki, puheenjohtaja
Emma Laine, varapuheenjohtaja
Sonja Sipilä, talousvastaava
Iida Kortevaara, sihteeri ja viestintävastaava
Rasmus Alasentie, korkeakoulupoliittinen vastaava
Roope Niemelä, sosiaalipoliittinen vastaava
Anni Äikäs, päätoimittaja
Salla Suomalainen, juhlavastaava
Hilla Höyhtyä, tapahtumavastaava
Jesse Peltomaa, tapahtumavastaava
Ida Krook, yrityssuhdevastaava
Ilkka Autio, yrityssuhdevastaava

Hanna-Leena Pesonen, kuraattori

Pörssin hallitus 2020 k

2020

Sami Wessman, puheenjohtaja
Viivi Varjus, varapuheenjohtaja
Markus Väätäinen, talousvastaava
Inka Kervinen, sihteeri ja viestintävastaava
Elina Palonen, korkeakoulupoliittinen vastaava
Noora Laminen, sosiaalipoliittinen vastaava
Sofia Patama, päätoimittaja
Juulia Julkunen, juhlavastaava
Roni Ihamäki, tapahtumavastaava
Tessa Tuomainen, tapahtumavastaava
Ilkka Kuusi, yrityssuhdevastaava
Niklas Koukku, yrityssuhdevastaava

Hanna-Leena Pesonen, kuraattori

2019

Iita Turpela, puheenjohtaja
Sami Wessman, varapuheenjohtaja
Janina Syyli, talousvastaava
Siiri Koutola, sihteeri ja viestintävastaava
Katri Oinonen, korkeakoulupoliittinen vastaava
Henna Mäkiaho, sosiaalipoliittinen vastaava
Ilona Nurmi, päätoimittaja
Iiris Jortikka, juhlavastaava
Elina Heiskanen, tapahtumavastaava
Eveliina Pyykkö, tapahtumavastaava
Julius Heikkilä, yrityssuhdevastaava
Roni Lappalainen, yrityssuhdevastaava

Hanna-Leena Pesonen, kuraattori

2018

Johannes Teittinen, puheenjohtaja
Arttu Suoranta, varapuheenjohtaja
Tommi Mäkinen, talousvastaava
Heidi Pakarinen,  sihteeri ja viestintävastaava
Petteri Karjalainen, korkeakoulupoliittinen vastaava
Jussi Ala-Kortesmaa, yrityssuhdevastaava
Santeri Vaattovaara, yrityssuhdevastaava
Iita Turpela, tapahtumavastaava
Oskari Perttilä, tapahtumavastaava
Hanna Kaijalainen, päätoimittaja
Roosa Kari, sosiaalipoliittinen vastaava
Janina Järvi, juhlavastaava

Hanna-Leena Pesonen, kuraattori

2017

Fanni Hollström, puheenjohtaja
Johannes Teittinen, varapuheenjohtaja
Arttu Pappila, talousvastaava
Iiro Eskelinen, sihteeri ja liikuntavastaava
Julia Huovila, korkeakoulupoliittinen vastaava
Roosa Hämäläinen, yrityssuhdevastaava
Antti Rinta-Jaskari, yrityssuhdevastaava
Niina Raatikainen, projektivastaava
Emma Varis, projektivastaava
Katarina Mustonen, tiedotusvastaava & päätoimittaja
Miina Sarén, kansainvälisyys- ja excursiovastaava
Anna-Maria Kuisma, juhlavastaava

Hanna-Leena Pesonen, kuraattori

2016

Joonas Hjelt, puheenjohtaja
Ville Utti, varapuheenjohtaja
Anna Laakkonen, talousvastaava
Heta Laajalahti,  sihteeri ja excuvastaava
Fanni Hollström, koulutuspoliittinen vastaava
Ville Mikkonen, yrityssuhdevastaava
Samuel Latvanen, yrityssuhdevastaava
Laura Janhunen, projektivastaava
Samuli Nykänen, projektivastaava
Aleksi Kauppinen, tiedotusvastaava & päätoimittaja
Roope Lehtinen, kansainvälisyys- ja liikuntavastaava
Laura Tikkanen, juhlavastaava

Hanna-Leena Pesonen, kuraattori

2015

Jasmin Luukko, puheenjohtaja
Esra Pirinen, varapuheenjohtaja
Simo Saastamoinen, talousvastaava
Salla Pölkki, sihteeri ja kansainvälisyysvastaava
Annika Ukkola, koulutuspoliittinen vastaava
Veera Ranta, yrityssuhdevastaava
Eyüp Yilmaz, yrityssuhdevastaava
Silja Pöyhönen, projektivastaava
Marko Ojapalo, projektivastaava
Nina Kukkonen, tiedotusvastaava ja päätoimittaja
Joonas Hjelt, liikunta- ja excuvastaava
Jenni Körkkö, juhlavastaava

Hanna-Leena Pesonen, kuraattori

2014

Silja Patrikainen, puheenjohtaja
Jaska Vepsäläinen, varapuheenjohtaja
Niklas Sanmark, talousvastaava
Siiri Haapakoski,  sihteeri ja excuvastaava
Heidi Jauhiainen, koulutuspoliittinen vastaava
Anna Heino, yrityssuhdevastaava
Jori Hurula, yrityssuhdevastaava
Eveliina Aalto, projektivastaava
Heli Luoto, projektivastaava
Juha Järvinen, tiedotusvastaava ja päätoimittaja
Juho-Tuomas Järvikangas, kansainvälisyys- ja liikuntavastaava
Jasmin Luukko, juhlavastaava

Hanna-Leena Pesonen, kuraattori

2013

Petri Pekkarinen, puheenjohtaja
Joel Jokinen, varapuheenjohtaja
Sini Hämäläinen, sihteeri/kv-vastaava
Perttu Kauppinen, talousvastaava
Heidi Nieminen, koulutuspoliittinen vastaava
Lasse Juvonen, yrityssuhdevastaava
Maria Kukkonen, yrityssuhdevastaava
Silja Patrikainen, projektivastaava
Aarni Sillanpää, projektivastaava
Sanni Juoperi, tiedotusvastaava & päätoimittaja
Tytti Koivunen, liikunta- ja excu-vastaava
Enni Aittila, juhlavastaava

Jukka Pellinen, kuraattori

2012

Juho Tikkanen, puheenjohtaja
Sanna Koistinen, varapuheenjohtaja
Hanna Mäkinen, sihteeri/kv-vastaava
Ville Ranta, talousvastaava
Jenna Anttonen, koulutuspoliittinen vastaava
Petri Pekkarinen, yrityssuhdevastaava
Ville Kotonen, yrityssuhdevastaava
Veera Leppänen, projektivastaava
Veli-Pekka Pajunen, projektivastaava
Saara Hämäläinen, tiedotusvastaava & päätoimittaja
Noora Siikanen, liikunta- ja excu-vastaava
Suvi Pankakoski, juhlavastaava

Jukka Pellinen, kuraattori

2011

Jaakko Meronen, puheenjohtaja
Mikko Ruuska, varapuheenjohtaja
Jenni Plane, sihteeri/kv-vastaava
Riikka Heittola, talousvastaava
Eero Myller, koulutuspoliittinen vastaava
Tuomo Tanttu, yrityssuhdevastaava
Mikko Kangasalusta, yrityssuhdevastaava
Heidi Jylhä-Ollila, projektivastaava
Jonne Jääskeläinen, projektivastaava
Juho Tikkanen, tiedotusvastaava & päätoimittaja
Riikka Niinikoski, liikunta- ja excu-vastaava
Meri Lahtinen, juhlavastaava

Jukka Pellinen, kuraattori

2010

Mikko Viitamäki, puheenjohtaja
Johannes Järvinen, varapuheenjohtaja
Kaisa Ruotsala, sihteeri/kv
Ville Kukkonen, taloudenhoitaja
Anne Mero, kopo
Jaakko Meronen, yrityssuhteet
Ahti Väätäinen, yrityssuhteet
Tytti Mäkipelto, projektit
Timo Skottman, projektit
Kalle Jokinen, tiedotus, päätoimittaja
Sanna Kauppila, liikunta/excut
Riikka Käyhkö, juhlat

Jukka Pellinen, kuraattori

2009

Aarne Töllinen, puheenjohtaja
Valtteri Valpas, varapuheenjohtaja
Johanna Pesonen, sihteeri/kv
Laura Lahikainen, taloudenhoitaja
Hanna Kauppila, kopo
Kimmo Laaksonen, yrityssuhteet
Anu Joukainen, yrityssuhteet
Ville Kukkonen, projektit
Niina Lappalainen, projektit
Antti Kupiainen, tiedotus, päätoimittaja
Mikko Viitamäki, liikunta/excut
Elina Rintala, juhlat

Jukka Pellinen, kuraattori

2008

Juho Kankaala, puheenjohtaja
Aarne Töllinen, varapuheenjohtaja
Pirkka Pelttari, sihteeri/kv
Kati Kukkonen, taloudenhoitaja
Marjo Nevalainen, kopo
Sanni Parkkinen, yrityssuhteet
Veli-Matti Soukka, yrityssuhteet
Jenna Hytti, projektit ja NESU
Ville Savolainen, projektit
Antti Kirmanen, tiedotus, päätoimittaja
Markku Piittari, liikunta/excut
Riikka Korpiluoma, juhlat

Jukka Pellinen, kuraattori

2007

Katri Haakana, puheenjohtaja
Tommi Skottman, varapuheenjohtaja
Annamari Härkönen, sihteeri/kv
Laura Pietilä, taloudenhoitaja
Jori Taipale, yrityssuhteet
Juho Kankaala, yrityssuhteet
Juha Lintula, kopo
Antti Korhonen, projektit
Anna Hartikainen, projektit ja NESU
Ville Aavikko, liikunta ja excursiot
Lauri Markkanen, tiedotus, päätoimittaja
Jukka Rytkönen, www

Jukka Pellinen, kuraattori

2006

Marko Mattila, puheenjohtaja
Mikko Nenonen, varapuheenjohtaja
Mari Leskinen, sihteeri/kv
Ilari Orava, taloudenhoitaja
Laura Louhi, yrityssuhteet
Olli Turunen, yrityssuhteet
Tiina Rauma, bileet/projektit
Katri Haakana, bileet/projektit
Tommi Skottman, tiedotus, päätoimittaja
Tiina Pylvänäinen, liikunta/excut
Hannu Vehniäinen, kopo

Jukka Pellinen, kuraattori

2005

Miika Lipiäinen, puheenjohtaja
Kalle Kautovaara, varapuheenjohtaja
Anne Koponen, sihteeri ja kv
Marko Mattila, taloudenhoitaja
Hanna Heinonkoski, kopo
Miia Höylä, yrityssuhteet
Mikko Vuorio, yrityssuhteet
Anna Kupari, projektit
Joonas Partanen, projektit
Annika Autio, tiedotus, päätoimittaja
Taneli Heiskanen, www
Jenni Paldanius, excut/projektit
Tapio Räsänen, liikunta

Kari Heimonen, kuraattori

2004

Petri Marjava, puheenjohtaja
Timo Siikanen, varapuheenjohtaja
Hanna Heinonkoski, sihteeri/Erasmus
Anni Asikainen, taloudenhoitaja
Maria Lehtonen, projektit
Marjut Joentausta, projektit
Hannu Tervahartiala, yrityssuhteet
Jenni Paldanius, yrityssuhteet
Teemu Tuukkanen, liikunta
Tuomas Reivinen, tiedotus, päätoimittaja
Kati Räisänen, kopo ja opintoasiat
Martti Kontula, www

Matti Koiranen, kuraattori

2003

Johanna Lähteenmäki, puheenjohtaja
Jani Helviö, varapuheenjohtaja
Elsi Hukkanen, sihteeri/Erasmus
Katja Mehtonen, taloudenhoitaja
Annika Väisänen, liikunta/excut
Nina Itkonen, tiedotus/päätoimittaja
Anni Asikainen, projektit/bileet
Mikko Parviainen, projektit/bileet
Teemu Mattila, yrityssuhteet
Petri Marjava, yrityssuhteet

Jaakko Pehkonen, kuraattori, marraskuuhun saakka
Matti Koiranen, kuraattori marraskuusta alkaen

2002

Jarkko Vepsäläinen, puheenjohtaja
Marja Äijänen, varapuheenjohtaja
Johanna Lähteenmäki, sihteeri
Ulla Maija Turunen, taloudenhoitaja
Jussi Valkonen, liikunta/ excursiot
Antti Kuusenmäki, markkinointi
Satu Heikkinen, opintoasiat
Ossi Ala-Kojola, Www
Sini Lautamatti, projektit/bileet
Hanna Karttunen, projektit/bileet
Marju Haakana, projektit/bileet
Mikko Wahlman, yrityssuhteet/projektit
Noora Nuotio, yrityssuhteet/projektit
Pirita Hiltunen, Pörssikurssin päätoimittaja

Jaakko Pehkonen, kuraattori

2001

Mari Oksala, puheenjohtaja
Mikko Hyötylänmäki, varapuheenjohtaja, kopiokoneet
Kaisa Vilanti, sihteeri, Erasmus
Esa Rusanen, taloudenhoitaja
Katja Haaranen, kopo, valmennuskurssi, kv.asiat 31.5.2001 saakka
Satu Heikkinen, kopo, valmennuskurssi, kv.asiat 1.9.2001 alkaen
Kaisa Aninko, markkinointi ja tiedotus
Jarkko Vepsäläinen, tietohallinto
Marko Tiilikainen, liikunta
Tanja Vainionpää, yrityssuhteet
Teemu Jaatinen, yrityssuhteet
Krista Känsäkangas, projektit, bileet
Marja Äijänen, projektit, bileet
Perttu Soininen, projektit, excursiot, vuosijuhla
Antti Kuusenmäki, päätoimittaja

Jaakko Pehkonen, kuraattori

2000

Pete Okkonen, puheenjohtaja
Antti Seppä, varapuheenjohtaja
Mikko Vainikka, sihteeri
Mika Manninen, taloudenhoitaja
Hale Basaranoglu, yrityssuhteet
Katariina Elimäki, opintoasiat
Asta Kantola, tiedottaja, Pörssikurssi
Satu Katajamäki, projektit
Henna-Liisa Kolsio, alumni, rekrytointi, www
Kimmo Kurppa, projektit
Kimmo Luoma, liikunta, excursiot
Pekka Nevalainen, projektit
Mari Oksala, yritysprojektit

Salme Näsi, kuraattori

1999

Kristian Snäll, puheenjohtaja
Pasi Heikkinen, varapuheenjohtaja, kopo 1.8.1999 saakka
Tuomas Piirtola, kopiokoneet, varapuheenjohtaja 1.7.1999 alkaen
Henna-Riikka Lievonen, sihteeri
Heli Hämeenniemi, taloudenhoitaja 18.1.1999 saakka
Jussi Myllymäki, taloudenhoitaja 18.1.1999 alkaen
Katri Alanen, opintoasiat, valmennuskurssi 1.10.1999 saakka
Jouni Jyllinmaa, projektit ja excut
Miia Kaksonen, projektit
Timo Kekki, liikunta ja excut
Pete Okkonen, projektit ja yrityssuhteet
Sanna Pekonen, Erasmus ja kv
Timo Pesonen, tiedotus, Pörssikurssi
Maria Tenhunen, Www
Antti Seppä, projektit 1.10.1999 alkaen
Hale Basaranoglu, yritysprojektit 1.8.1999 alkaen

Aila Virtanen, kuraattori

1998

Vesa Karhapää, puheenjohtaja
Jani Oksanen, varapuheenjohtaja
Katja Viitala, sihteeri
Mika Jaatinen, taloudenhoitaja
Erika Aaltonen, tiedotus, Pörssikurssi
Emilia Remes, opintoasiat
Ville Velin, liikunta
Katja Niemelä, projektit
Kasperi Putkonen, projektit
Antti Aarnio, mainonta, www
Kristian Snäll, kopiokoneet
Pasi Heikkinen, projektit
Karoliina Pirilä, Erasmus

Aila Virtanen, kuraattori

1997

Ulla Schadewitz, puheenjohtaja
Jami Tammi, varapuheenjohtaja, kopo
Katja Niemelä, sihteeri
Tomi Sistonen, taloudenhoitaja
Mika Laurikainen, kopiokoneet
Vesa Karhapää, tiedotus, Pörssikurssi
Tarja Myyryläinen, projektit, excursiot
Heidi Collander, Erasmus, kv. asiat
Markus Söderström, liikunta, vapaa-aika ja www
Jani Oksanen, projektit/bileet
Kasperi Putkonen, projektit/bileet

Markus Laurio, kuraattori toukokuuhun saakka
Aila Virtanen, kuraattori toukokuusta alkaen

1996

Anu Liimatainen, puheenjohtaja
Anu Ahonen, varapuheenjohtaja, kopo-vastaava
Sanna Äijänen, sihteeri 1.10.1996 saakka
Katja Ahvenainen, sihteeri 1.10.196 alkaen
Jarmo Nuora, taloudenhoitaja
Ulla Schadewitz, tiedotus, Pörssikurssi
Jukka-Pekka Korkiakangas, kopiokoneet
Antti Eirtovaara, kv. asiat, Erasmus
1.10.1996 saakka
Juha Luomala, kv. asiat, Erasmus
1.10.1996 alkaen
Jarkko Nordlund, liikunta ja vapaa-aika 1.10.1996 saakka
Markus Söderström, liikunta ja vapaa-aika 1.10.1996 alkaen
Jami Tammi, projektit/excursiot
Marjariitta Rahkila, projektit/bileet
Reetta Wirman, projektit/bileet

Markus Laurio, kuraattori

1995

Lauri Sipponen, puheenjohtaja
Janne Pöysti, varapuheenjohtaja, kopo
Anna-Mari Savolainen, sihteeri, jäsenrekisteri
Pirkka Kiema, taloudenhoitaja
Marko Soldatkin, projektit/exkursiot
Juha Luomala, kopiokoneet
Anu Liimatainen, projektit/bileet
Kati Kekki, projektit/bileet
Risto Reinikka, liikunta- ja vapaa-aika
Anu Ahonen, kv. asiat, Erasmus
Reetta Wirman, tiedotus, Pörssikurssi

Pirkko Pälä, kuraattori

1994

Janne Julkunen, puheenjohtaja
Sami Kettunen, varapuheenjohtaja, EKOL, SEFE, JYY
Virpi Kerman, sihteeri, jäsenrekisteri
Minna Lahtinen , taloudenhoitaja
Janne Pöysti, Pörssikurssi, tiedotus
Mikko Häikiö, Erasmus
Kati Kekki, projektit
Petri Hangasluoma, projektit
Marko Soldatkin, projektit
Janne Piisilä, kopiokoneet
Janne Kartano, liikuntatoimikunta

Pirkko Pälä, kuraattori

1993

Antti Liimatainen, puheenjohtaja
Timo Nieminen, varapuheenjohtaja, Pörssiklubi
Pasi Anttonen, sihteeri, jäsenrekisteri, AIESEC-Pörssi
Mikko Laitinen, taloudenhoitaja
Petri Maliranta, kopiokoneet
Sami Kettunen, Pörssikurssi, tiedotus
Mari Kettunen, projektit
Pekka Ojala, EKOL, SEFE, JYY
Janne Julkunen, vapaa-aika
Petri Hangasluoma, excursiot

Pirkko Pälä, kuraattori

1992

Harri Kulmala, puheenjohtaja
Antti Liimatainen, varapuheenjohtaja
Tia Kopola, sihteeri
Mikko Laitinen, taloudenhoitaja
Sirpa Kantola, EKOL
Taru Komu, Pörssiklubi
Kirsi Lempinen, Pörssikurssi
Petri Maliranta, kopiokoneet
Timo Nieminen, excursiot
Pasi Anttonen, AIESEC
Jussi Kaulio, jäsenrekisteri
Juha Kangaskoski, Dumppi syksyyn -92 saakka

Pirkko Pälä, kuraattori

1991

Marianne Huhtala, puheenjohtaja
Arto Kokkinen, varapuheenjohtaja, EKOL, SEFE, JYY
Nina Laitinen, sihteeri
Saija Saarinen, taloudenhoitaja
Ilkka Ruippo, excursiot, Pörssiklubi
Jusse Määttä, tiedotus, Pörssikurssin päätoimittaja
Arto Saarinen, jäsenrekisteri
Markku Leskinen, haalarit, tenttikysymykset, kopiokoneet 16.10.1991 saakka
Harri Kulmala, kopiokoneet 16.10.1991 alkaen
Petri Paakkari, Pörssiklubi 23.10.1991 saakka
Tiina Pöyhönen, Dumppi
Janne Ollikainen, AIESEC, kevääseen
1991 saakka
Kari Kivistö, AIESEC kesästä 1991 alkaen

Pirkko Pälä, kuraattori

1990

Timo Helosuo, puheenjohtaja
Mikko Salminen, varapuheenjohtaja, Pörssiklubi, excursiot
Henna Harju, sihteeri
Arto Saarinen, taloudenhoitaja
Kasperi Launis, EKOL ja JYY
Janne Ollikainen, AIESEC
Antti Kivisaari, Pörssikurssi, tiedotus, pr
Marianne Huhtala, tenttikysymys-kansiot, haalarit
Harri Kaukovuo, Dumppi
Veli-Matti Alppi, SEFE

Pirkko Pälä, kuraattori

1989

Pirkko Paasonen, puheenjohtaja 6/89 saakka
Timo Helosuo, varapuheenjohtaja, EKOL
Eevamari Auvinen, sihteeri
Arto Saarinen, taloudenhoitaja
Timo Luhtanen, urheilu 9/89 saakka
Soili Kangaskorpi, excursiot ja opintoasiat 10/89 saakka
Anne Friman, toimenvälitys ja PR
Kasperi Launis, AIESEC
Heli Peltonen, huvitoimikunta
Harri Kaukovuo, Dumppi ja kopiokoneet
Mika Pesonen, Pörssikurssin päätoimittaja
Mikko Salminen, Pörssiklubi ja excursiot
syksystä 1989 alkaen

Rauno Tamminen, kuraattori

1988

Antti Määttä, puheenjohtaja
Oili Kalm, varapuheenjohtaja, EKOL-edustaja
Merja Mäki, sihteeri
Elina Autio, taloudenhoitaja
Ilari Koskinen, PR
Mervi Poutiainen, tiedotus
Sari Saarelainen, toimenvälitys
Timo Ronkainen, urheilu
Pirkko Paasonen, AIESEC
Jari Tuhkanen, dumppi
Heikki Vappula, excursio

1987

Tero Hietaneva, puheenjohtaja
Kirsi Paakkari, varapuheenjohtaja ja EKOL
Outi Suikkanen, sihteeri
Markku Mähönen, taloudenhoitaja
Pia Hemmilä, AIESEC
Aapo Karvinen, urheilu
Maria Vuohensilta, SEFE
Kimmo Heinonen, tiedotus, OSR-treasurer
Pekka Haajanen, excursiot, preservatiivit

1986

Susanna Jouhiaho, puheenjohtaja
Timo Kanninen, varapuheenjohtaja
Virpi Korpiaho, sihteeri
Riitta Järveläinen, taloudenhoitaja
Tiina Joukainen, EKOL
Tero Hietaneva, tiedotus, päätoimittaja
Kirsi Paakkari, AIESEC
Minna Kokkinen, emäntä
Maria Vuohensilta, PR ja toimenvälitys
Peter Holm, urheilu
Juha Vähäpassi, kopiokoneet

1985

Hannu Hokka, puheenjohtaja
Pia Särkkä, varapuheenjohtaja
Tiina Joukainen, sihteeri
Susanna Jouhiaho, taloudenhoitaja
Juha Karttunen, tiedotus
Pia Tuomi, emäntä
Minna Laine, urheilu
Jukka Sorjonen, AIESEC
Antti Pehkonen, excursiot
Mauri Patrikainen, kopiokoneet
Kristiina Urrila, pr
Ismo Kukkonen, Pörssikurssin päätoimittaja

1984

Tapio Pouta, puheenjohtaja
Juha Jokikokko, varapuheenjohtaja
Anita Tuppurainen, sihteeri
Helena Paukku, taloudenhoitaja
Hannu Hokka, tiedotus
Pia Särkkä, vapaa-aika
Tarja Soininen, vapaa-aika
Keimo Nieminen, AIESEC
Pia Tuomi, kopiokone
Esa Kannisto, Pr-toiminta

1983

Erkki Rossi, puheenjohtaja
Riitta-Leena Rossi, varapuheenjohtaja
Tapio Pouta, sihteeri
Virva Laherto, taloudenhoitaja
Päivi Yrjönen, emäntä
Päivi Nikander, kopiokone
Matti Pessala, tiedotus
Jari Häkkinen, AIESEC
Pekka Heikkilä, isäntä
Pekka Turunen, toimenvälitys

1982

Pirjo Nummelin, puheenjohtaja
Päivi Tukia, varapuheenjohtaja
Pekka Heikkilä, sihteeri
Anne Pehkonen, rahastonhoitaja
Tarja Soininen, AIESEC
Pekka Turunen, toimenvälitys
Kari Karipuu, Pörssikurssi-lehti
Markku Liukkunen, vapaa-aikavastaava

1981

Osmo Kallonen, puheenjohtaja
Altti Kuorikoski, varapuheenjohtaja 27.10.1981 saakka
Markku Liukkunen, varapuheenjohtaja 27.10.1981 alkaen
Pirjo Nummelin, sihteeri
Anne Pehkonen, taloudenhoitaja
Tuula Nummila, AIESEC
Harri Leino, ulkoinen tiedotus
Kari Karipuu, sisäinen tiedotus
Matti Blomqvist, huvitusvastaava

1980

Marita Hänninen, puheenjohtaja
Osmo Kallonen, varapuheenjohtaja
Marja-Liisa Leisti, sihteeri
Raija Kekki, taloudenhoitaja
Pirkko Mehto, AIESEC-Pörssi LC
Anita Suhonen, tiedotusvaliokunta
Margit Pollarinen, opintovaliokunta
Mirja Peltola, urheilu- ja virkistys-valiokunta
Reijo Urtti, ulkoasiainvaliokunta
Arto Kovanen, työvaliokunta
Harri Leino, työvaliokunta
Altti Kuorikoski, isäntä
Erkki Pöllänen, Pörssikurssin päätoimittaja

1979

Osmo Stenroos, puheenjohtaja
Liisa Sairanen, varapuheenjohtaja
Raija Kekki, sihteeri
Marja-Liisa Jääskeläinen, taloudenhoitaja
Risto Mäkeläinen, AIESEC-Pörssi LC 25.9.1979 saakka
Osmo Kallonen, AIESEC-Pörssi LC 25.9.1979 alkaen
Päivi Ilveskoski, tiedotusvaliokunta
Osmo Kallonen, isäntä
Erkki Pöllänen, isäntä 17.10.1979 alkaen
Marita Hänninen, opintovaliokunta
Helena Lötjönen, opintovaliokunta 25.9.1979 saakka
Marja-Liisa Leisti, opintovaliokunta 25.9.1979 alkaen
Tuula Salo, urheilu- ja virkistys-valiokunta
Veli-Matti Väre, ulkoasiainvaliokunta
Kari Sulin, työvaliokunta
Reijo Urtti, projektisihteeri
Osmo Stenroos, Pörssikurssin päätoimittaja

Pertti Kettunen, kuraattori

1978

Olli Mikkilä, puheenjohtaja
Virpi Keskinen, varapuheenjohtaja
Päivi Ilveskoski, sihteeri
Tarja Mattila, taloudenhoitaja
Marja-Liisa Jääskeläinen, taloudenhoitaja 5.12.1978 alkaen
Tuula Salo, opintovaliokunta
Heikki Räsänen, opintovaliokunta
Liisa Haarala, työvaliokunta
Veli-Matti Väre, ulkoasiainvaliokunta
Anne Isosaari, tiedotusvaliokunta
Liisa Sairanen, urheilu- ja virkistys-valiokunta
Kari Sulin, AIESEC-Pörssi LC
Osmo Stenroos, Pörssikurssin päätoimittaja
Jussi Kirjavainen, isäntä

1977

Lea Lampinen, puheenjohtaja
Olli Mikkilä, varapuheenjohtaja
Virpi Keskinen, sihteeri
Jouko Rantanen, taloudenhoitaja
Eija Flink, opintovaliokunta
Tarja Mattila, opintovaliokunta
Jorma Manner, työvaliokunta
Marja-Liisa Jääskeläinen, ulkoasiainvaliokunta
Aimo Kirjavainen, informaatio-valiokunta
Liisa Haarala, urheilu- ja virkistys-valiokunta
Sanna Kaisa Kuuselo, AIESEC-Pörssi LC
Martti Müller, Pörssikurssin vastaava toimittaja
Osmo Stenroos, isäntä

1976

Sakari Kuvaja, puheenjohtaja
Matti Tossavainen, varapuheenjohtaja
Kirsti Ahonen, sihteeri
Harry Kirjavainen, rahastonhoitaja
Eija Flink, informaatio
Marja-Liisa Jääskeläinen, emäntä
Martti Müller, isäntä
Sanna Kaisa Kuuselo, urheilu- ja virkistys
Reijo Keurulainen, AIESEC
Lea Lampinen, opintoasiat
Jorma Manner, työasiat
Arto Suomela, ulkoasiat
Jorma Sovinen, ulkoasiat

1975

Matti Tossavainen, puheenjohtaja
Jorma Sovinen, varapuheenjohtaja
Hannele Kaihovirta, sihteeri
Kalevi Koistinen, taloudenhoitaja
Raimo Salo, AIESEC-Pörssi
Lea Lampinen, opintovaliokunta
Arto Suomela, ulkoasiainvaliokunta 13.3.-31.12.1975
Jorma Manner, työvaliokunta 12.2.-31.12.1975
Kirsti Ahonen, informaatio-valiokunta 13.3.-31.12.1975
Sakari Kuvaja, urheilu- ja virkistys-valiokunta
Eija Flink, emäntä
Jukka Virtanen, isäntä

Pertti Kettunen, kuraattori

1974

Risto Ockenström, puheenjohtaja
Jorma Sovinen, varapuheenjohtaja
Anna-Liisa Leppiniemi, sihteeri
Anne Liukku, taloudenhoitaja
Hanna Nissilä, opintovaliokunta
Matti Peitso, ulkoasiaivaliokunta
Sakari Kuvaja, urheilu- ja virkistysvaliokunta
Esko Pelttari, työvaliokunta
Hannele Kaihovirta, informaatio-valiokunta
Jukka Helén, AIESEC-Pörssi-LC
Matti Tossavainen, Pörssiläinen-lehti
Marjatta Litovuo, emäntä
Jouko Rautio, isäntä

Pertti Kettunen, kuraattori

1973

Lasse Koskela, puheenjohtaja 15.3.1973 saakka
Ritva Ahonen, puheenjohtaja 29.3.1973 alkaen
Jaan Aav, varapuheenjohtaja
Aija Lehmusvaara, sihteeri
Erkki Jalkanen, talousvaliokunta
Juha Auramo, työasiainvaliokunta
Eeva Eerola, Ulkoasiainvaliokunta
Erkki Virtanen, opintovaliokunta 17.4.1973 saakka
Pirjo Savikurki, opintovaliokunta 9.10.1973 alkaen
Juha Jolkkonen, informaatio-valiokunta
Markku Torikka, AIESEC-Pörssi LC
Risto Ockenström, Pörssiläinen-lehti
Arja Toppinen, urheiluvaliokunta 3.5.1973 saakka
Sakari Kuvaja, urheiluvaliokunta 9.10.1973 alkaen
Marja-Leena Lukkarinen, emäntä
Vesa Pohjankoski, isäntä 9.10.1973 saakka
Jukka Helen, isäntä 9.10.1973 alkaen

1972

Matti Ruuti, puheenjohtaja
Kare Turtiainen, varapuheenjohtaja
Katriina Pasto, sihteeri
Senja Miettinen, taloudenhoitaja
Lasse Koskela, opintovaliokunta
Antti Hohteri, työvaliokunta
Ilkka Nyyssönen, sisäasiainvaliokunta
Jouko Kahilainen, isäntä
Kaarina Seppänen, emäntä 31.5.1972 saakka
Eeva Eerola, emäntä 16.10.1972 alkaen
Markku Andersson, informaatio-valiokunta
Pentti Huusko, urheilu ja virkistysvaliokunta
Markku Torikka, AIESEC-Pörssi-LC
Matti Aulis, Pörssiläinen-lehti 31.1.1972 saakka
Risto Ockenström, Pörssiläinen-lehti 16.10.1972 alkaen

Pertti Kettunen, kuraattori

1971

Aulis Ylinen, puheenjohtaja
Pekka Saarinen, varapuheenjohtaja
Aira Mäkinen, sihteeri
Jorma Purhonen, talousvaliokunta
Jorma Helin, ulkoasiainvaliokunta
Matti Laiho, AIESEC-Pörssi LC
Jarmo Reitti, opintovaliokunta
Arto Sihvola, työasiainvaliokunta
Marja-Leena Vasarainen, informaatiovaliokunta
Marja Nyyssönen, emäntä
Pertti Hellqvist, isäntä
Simo Viitaniemi, urheilu- ja virkistysvaliokunta
Matti Aulis, Pörssiläinen-lehti

Pertti Kettunen, kuraattori

1970

Seppo Mäkelä, puheenjohtaja
Jorma Helin, varapuheenjohtaja
Aira Mäkinen, sihteeri
Simo Vesterinen, taloudenhoitaja
Pekka Vesterinen, tiedotussihteeri 31.10.1970 saakka
Marja-Leena Vasarinen, tiedotussihteeri 31.10.1970 alkaen
Riitta Oikari, opintosihteeri
Aulis Ylinen, työasiainvaliokunta
Seppo Arponen, ulkoasiainvaliokunta
Marja Nyyssönen, emäntä
Jorma Jämsén, isäntä
Pekka Saarinen, urheiluvaliokunta
Hannu Lehmusvaara, mainosmestari 31.10.1970 alkaen

Pertti Kettunen, kuraattori

1969

Tapani Nummi, puheenjohtaja
Veli-Pekka Vesterinen, varapuheenjohtaja
Marita Ranta, sihteeri
Arimo Ristola, taloudenhoitaja
Helena Heinonen, opintosihteeri
Hannele Tawast, emäntä
Kalervo Lehtinen, tiedotussihteeri
Seppo Arponen, ulkoministeri
Tapani Kiiskinen, isäntä
Tapio Virta, työministeri
Harri Eertamo, apuisäntä
Marjatta Vauhkonen, apuemäntä
Tapio Brusi, mainosmestari

Veikko Kemppinen, kuraattori

1968

Tapani Nummi, puheenjohtaja
Kalervo Lehtinen, varapuheenjohtaja
Helena Heinonen, sihteeri
Arimo Ristola, taloudenhoitaja
Tapani Kiiskinen, isäntä, opintoyhteistyöelin
Tapio Salo, apuisäntä
Hannele Tawast, emäntä
Pirjo Schadewitz, apuemäntä
Vesa Kautto, mainosmestari
Timo Rättö, tiedotussihteeri

Veikko Kemppinen, kuraattori

 

*Kuraattorit on mainittu niiltä vuosilta, joilta kyseinen tieto on löytynyt.